Kaupunkiympäristön toimitalolle voitto Tekla BIM Awards 2020 -kilpailussa

Helsingin kaupunkiympäristön toimitalo on valittu Suomen ja Baltian maiden Tekla BIM Awards 2020 -kilpailun voittajaksi. Skanskan menestyksekkäässä hankkeessa vietiin tuomariston mukaan tietomallipohjainen suunnittelu ja digitalisaatio uudelle tasolle.

Hankkeen aikana silloinen Ämmän Betoni Oy ja sittemmin osaksi Rudusta siirtynyt Rudus Ämmän Betoni Oy toteutti ja toimitti voittajakohteen julkisivuelementit.

Kaupunkiympäristön toimitalo -hankkeen suurimpana menestystekijänä on ollut projektin osapuolten uudenlainen ja kokeileva asenne tietomallintamista ja digitalisaatiota kohtaan. Tietomallia hyödynnettiin laajasti muun muassa sidosryhmäyhteistyössä, loppukäyttäjien tarpeiden selvittämisessä, projektin aikataulutuksessa, energiatehokkuuden ja päästöjen hallinnassa sekä työturvallisuuden varmistamisessa. Myös mallipohjaisia visualisointeja käytettiin esimerkiksi työmaan kosteuden-, puhtauden- ja pölynhallinnassa, mikä on edistänyt rakennusterveyttä. Erityisen ansiokasta kaupunkiympäristön toimitalo -projektissa oli laaja mallipohjainen yhteistyö, innovatiiviset ratkaisut sekä työturvallisuuden parantaminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen.

Tietomalli on auttanut hankkeen korkeiden elinkaaritavoitteiden saavuttamisessa. Suunnitteluratkaisuja on arvioitu päästöjen, energiatehokkuuden ja sisäilmaston laadun kannalta hyödyntäen elinkaaren mallinnusta sekä monitavoiteoptimointia. Elinkaarisuunnittelussa on otettu huomioon 1500 simulaatiota toteutusvaihtoehdoista.

Bim-palkinto 2020 Kaupunkiympäristötalo tietomalli

Kuva: Skanska.fi.


Helsingin Kalasatamassa sijaitseva toimitalo kokoaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön palvelut saman katon alle. Eri puolille kaupunkia sijoittuneet palvelut saadaan nyt yhteen paikkaan, mikä parantaa asiakaspalvelua ja toimialan sisäistä yhteistyötä. Virastotalo tarjoaa lisäksi erilaisia tiloja kaupunkilaisten käyttöön.
Kaupunkiympäristön toimitalon rakentaminen käynnistyi helmikuussa 2018 ja kohde valmistuu kesällä 2020.

Tietomallipohjainen yhteistyö projektiosapuolten välillä

Vuoden 2020 voittajasta tuomariston arvosteluperusteet olivat:

 1. Tietomallien monipuolinen ja laaja käyttö suunnittelussa (mallinnustarkkuus, BEC/YTV tietosisältö, useampien materiaalien yhdistäminen, työturvallisuus jne.)
 2. Tietomallipohjainen yhteistyö projektiosapuolten välillä, kuten suunnittelunohjauksessa ja -koordinoinnissa
 3. Tietomallien hyödyntäminen tuoteosavalmistuksessa, esimerkiksi valmistusautomaatio
 4. Tietomallien ja mallitietoon perustuvien ratkaisujen hyödyntäminen työmaalla ja ympäristön näkökulmasta
 5. Innovatiiviset ratkaisut mallintamisessa ja mallin hyödyntämisessä

Ämmän Betoni toimitti kohteen julkisivuelementit. Tietomallia hyödynnettiin Ämmän Betonin ja rakennusliikkeen välillä aikatauluhallintaan. Käytössä oli statustyökalu, johon päivitettiin tuotteiden valmistuksen ja toimituksen statustiedot.

 

Projektia olivat toteuttamassa:

 • Skanska Talonrakennus Oy,
 • Indepro Oy,
 • Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy,
 • Ramboll Finland Oy,
 • Rejlers Finland Oy,
 • Tietoa Finland Oy,
 • Ämmän Betoni Oy,
 • Nordec Oy,
 • Parma Oy ja
 • Rakennusliike Sierak Oy.

Lisätietoja Rudus Ämmän Betoni Oy:

Jukka Kyllönen, toimitusjohtaja
Puh. +358 44 019 6707
jukka.kyllonen(at)rudus.fi


Kilpailun taustaa:

Tekla BIM Awards on Trimble Solutions Oy:n asiakkailleen järjestämä kilpailu, jossa arvovaltainen tuomaristo valitsee vuoden parhaat BIM-projektit. Tekla BIM Awards -kilpailu järjestettiin tänä vuonna kahdennentoista kerran. Kilpailussa palkitut osallistuvat kansainväliseen Tekla Global BIM Awards -kilpailuun syksyllä 2020.