Elpo-hormi – täydellinen talotekniikkaelementti

Ruduksen Elpo-elementti sisältää kaikki nykyaikaisen asuinkerrostalon talotekniikan tarvitsemat putkitukset ja osat. Tuotekehitystä tehdään kuitenkin jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tuorein kehitys kohde on iv-kanavan parannettu seevaus, joka toteutetaan asentajien toiveesta.

Tuotantopäällikkö anssi rintala

Kuva: – Rudukselta asiakas saa aina sellaisen talotekniikkaelementin, kuin on tilannut. Elpon valtteja ovat laatu, luotettavuus ja joustavuus, tuotantopäällikkö Anssi Rintala sanoo.


Elpo-hormielementin perusidea on asentaa tehdasoloissa kerrostalon nousuputkisto ja asentaa koko betonirunkoon valettu elementti kerroksittain kerralla paikoilleen. Viime vuonna Rudus toimitti Elpo-hormielementtejä yli 400 rakennuskohteeseen eri puolille Suomea.
– Luonnollisesti painopiste on kasvukeskuksissa eli siellä, missä rakennetaan voimakkaasti. Toimituksia on myös Ouluun ja Rovaniemelle asti työnjohtaja Pasi Villikka kertoo.

Ensimmäiset innovatiiviset Elpo-hormit valmistettiin vuonna 1985. Elpoa on kehitetty vastaamaan asiakkaiden muuttuviin vaatimuksiin ja toiveisiin.
– Tuotekehitys on edennyt yhtä matkaa rakentamisen kanssa. Sitä mukaa kun asuinkerrostaloissa tarvittava LVIS-tekniikka on lisääntynyt, on Elpo-hormielementtikin monipuolistunut ja kasvanut. Suurimmat elementit ovat yli kaksi metriä leveitä ja monesti toimivat osana väliseinää, tuotantopäällikkö Anssi Rintala sanoo.
– Uusia tarpeita tulee niin suunnittelijoilta, työmailta, standardeista ja asetuksista. Meidän pitää pystyä vastaamaan näihin tarpeisiin – ja vähän enemmänkin. Ruduksen Elpo-hormin valttikorttina on se, että asiakas saa aina juuri sellaisen elementin kuin on tilannutkin, Rintala toteaa.

Elpo-hormin valttikorttina on se, että asiakas saa aina juuri sellaisen elementin kuin on tilannutkin.

Suunnittelupalvelu heti mukaan

Kotkan Elpo-elementtitehtaalla työskentelee 13 ammattilaisen suunnittelupalvelu, joka toimii läheisessä yhteistyössä projektin muiden suunnittelijoiden kuten arkkitehtien sekä rakenne- ja LVIS-suunnittelijoiden kanssa.
– Meidän suunnittelijamme tulevat mukaan projektiin heti sen alkumetreillä. He kokoavat suunnitelmat yhteen ja tekevät sen pohjalta esisuunnitelman siitä, minkälaisen hormielementin rakennukseen tuleva talotekniikka vaatii.
– Rudus oli aikoinaan pioneeri talotekniikkahormien valmistuksessa eli meillä on niiden tuotannosta pitkä kokemus. Suunnittelijamme tietävät tarkasti, mikä hormielementissä on mahdollista ja mikä ei. Asiakkaiden toiveet taipuvat Elpo-hormielementtiin hyvin, harvoin täytyy ratkaisuja muuttaa merkittävästi, Pasi Villikka sanoo.

Kotkan elpo elementtitehtaalla

Kuva (yllä): Kotkassa Elpo-elementtien tehtaalla tuotanto sujuu tehokkaasti valmistusvaiheittain selkeässä järjestyksessä.


– Oman suunnittelupalvelun ansiosta elementteihin saadaan tehtyä muutoksia vielä suunnittelun myöhäisessäkin vaiheessa.
– Jokainen Elpo-hormielementti on erikseen suunniteltu eli bulkkituotteita ei ole. Kaikki Elpo-elementit ovat siis uniikkikappaleita ja niitä myös kohdellaan yksilöllisesti.

Ilmanvaihtokanavan pään seevausta parannettiin ja näin saatiin enemmän asennusvaraa liitososalle.

Uudistettu seevaus helpottaa asennusta entisestään

Elpo-hormielementit toimitetaan työmaalle täysinä autokuormina logistikon ja runkomestarin sopimuksen mukaisesti.
– Tavoitteena on toimittaa elementit täsmätoimituksina lohkoittain, kerroksittain ja linjoittain. Jos Elpoja täytyy varastoida tontilla, ne eivät suurta tilaa tarvitse, Pasi Villikka kertoo.

Elpo hormielementtiä kehitetään asentajien toiveesta iv kanavan paremmalla seevauksella

Kuva (yllä): Elpo-hormielementtiä kehitetään asentajien toiveesta iv-kanavan paremmalla seevauksella, jonka ansiosta asennus on sujuvampaa.


Jokainen elementti nostetaan maasta yhdellä nostolla paikalleen. Elementtien asentaminen on sujuvaa ja rakennusaika lyhenee huomattavasti, mikä onkin yksi Elpo-elementtien eduista.

Asennus on nyt entistä helpompaa, kun Rudus otti Elpon tuotekehityksessä huomioon asentajilta tulleen toiveen.
– Ilmanvaihtokanavan pään seevausta eli levitystä parannettiin ja näin saatiin enemmän asennusvaraa liitososalle. Asennus on nyt helpompaa ja mahdollisia jälkikorjauksia tulee vähemmän. Tämä on työmaan kannalta merkittävä uudistus, Pasi Villikka kertoo.

Rudus tony joas työstää elementin sisään tulevaa viemäriputkea

Kuva (yllä): Tony Joas työstää elementin sisään tulevaa viemäriputkea.


Elpo-hormeissa on myös tehtaalla valmiiksi asennetut käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysputket kuparista tai komposiitista asiakkaan vaatimusten mukaisesti.
– Putket saadaan kustannustehokkaasti lisättyä valmiiksi elementteihin, jolloin niitä ei tarvitse erikseen työmaalla asentaa. Aikaa ja kustannuksia säästyy.

Oman suunnittelupalvelun ansiosta elementteihin saadaan tehtyä muutoksia vielä suunnittelun myöhäisessäkin vaiheessa.

Tehokkaasti ja turvallisesti

Elpo-elementtien tuotanto on hyvin tehokasta. Elementtien sisään tulevat ilmanvaihto-, viemäri-, sähkö- ja vesijohtoputket viimeistellään omissa työpisteissään. Sen jälkeen ne menevät kasaukseen, putsaukseen, tarkastukseen ja valuun, jonka jälkeen tehdään vielä viimeinen puhdistus.
– Kaikki työvaiheet myös dokumentoidaan, Anssi Rintala sanoo.

Elpo elementeissä valmiiksi asennettuna kupariset vesiputket

Kuva (yllä): Elpo-elementeissä on valmiiksi asennettuna kupariset vesiputket, mikä nopeuttaa osaltaan asentamista huomattavasti.


Suunnittelun alusta kuluu noin kuusi viikkoa siihen, kun Elpo-elementti on valmis.
– Siis siinä ajassa on jo mukana suunnittelun kommentointikierrokset. Tarvittaessa pystytään nopeampaankin tuotantoon, Rintala lisää.

Elpo hormi valmistuksen loppuvaiheessa elementti tarkistetaan

Kuva (yllä): Valmistuksen loppuvaiheessa käydään elementti läpi kohta kohdalta tarkistuslistan mukaan ja varmistetaan, että se on suunnitelman mukainen. Markus Nygård tarkistaa, että haarat ovat oikeassa korossa.


Valmis elpo elementti tarkistetaan

Kuva (yllä): Valmis Elpo-elementti tarkistetaan ja puhdistetaan vielä kerran ennen siirtämistä lyhytaikaisen varastoinnin kautta asiakkaalle.


Anssi Rintala esittelee Kotkan tehdasta, joka on huomattavan avara, siisti ja valoisa.
– Pidämme huolta siitä, että työturvallisuudesta eikä siisteydestä tingitä. Tehtaamme työnjohtaja, Niina Mykkänen, työturvallisuuteen liittyviin asioihin ja pitää huolta siitä, että sovitut asiat myös toteutetaan.
– Organisaatiossamme on siirrytty lean-toimintaan. Ensimmäisenä lean-konseptina on otettu koko tehtaalla käyttöön 5S, Anssi Rintala huomauttaa.

Elpo hormi työnjohtaja niina mykkänen

Kuva (yllä): Työnjohtaja Niina Mykkäsen työnkuva on edistää Kotkan tehtaan työturvallisuutta.
– Pidämme viikoittain hallin puolella yhteisen palaverin ja vastaanotto on ollut hyvä, kun työntekijät on otettu mukaan työturvallisuuden kehittämiseen. Kaikki tietävät, missä mennään eikä yllätyksiä tule.


5S-konseptin tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta välttämällä kaikenlaista hukkaamista ja tuhlaamista, poistamalla ei-arvoa tuottavaa toimintaa sekä parantamalla laatua ja turvallisuutta, sekä luomalla visuaalisesti miellyttävä ja tehokas työpaikka.
– Käytännössähän se tarkoittaa sitä, että teemme mahdollisimman kustannustehokkaasti juuri sitä, mitä asiakas meiltä haluaa.

Elpo hormi ilmanvaihtoputkien tulppaus

Kuva (yllä): Ilmanvaihtoputkien tulppauksessa siirrytään värillisistä tulpista harmaisiin, jotka on valmistettu kierrätetystä muovista.


Lisätietoja:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit