Tervetuloa {{ storeName }}

Aseta tuotteiden toimitusosoite:

Toimitusosoite:

LUX-lattiabetoni – edustava lattiapinta sellaisenaan

LUX-lattiabetonin ominaisuudet ja käyttökohteet

Ruduksen LUX-lattiabetonin pinta on edustava ja käyttövalmis sellaisenaan. Puhtaan SR-sementin ansiosta betoni on tasalaatuista ja sen kuivumiskutistuma on erityisen pieni ehkäisten pintahalkeamia. Hyvät kutistumaominaisuudet mahdollistavat suurten laattojen valmistuksen, harva saumaväli parantaa rakenteen kestävyyttä ja lisää näyttävyyttä.

Lux 500x300px kutistumavertailu

Kuva (kaavio): LUX-lattiabetonin kuivumiskutistuma on selvästi muita betonilaatuja pienempi. SR-sementtipohjaiset lattiabetonit pärjäävät erinomaisesti kuivumiskutistumavertailussa. SR-sementillä voidaan saavuttaa jopa 30 % pienempi kuivumiskutistuma yleisempiin sementtilaatuihin verrattuna.


Lattiabetonin kosteana säilyvä pinta helpottaa mahdollista jatkotyöstöä. Esimerkiksi sirotteiden käyttö lattiapinnassa on tavallista helpompaa: sirote tarttuu ja levittyy pintaan paremmin. LUX-lattiabetoni tarjoaa siis ensiluokkaisen pohjan erilaisille design-lattioille. Se on sävyltään muita laatuja tummemman harmaa.

Ruduksen LUX-lattiabetonia saa sekä sisälattiakäyttöön, että ulkokäyttöön soveltuvana, pakkasen kestävänä versiona.


Lux 130x160px kronlöf

Jämäkkä luonne ja estetiikka – betonin vahvuuksia

”Ilahduttavasti betonin käyttö on lisääntynyt kohteissa, joissa betonin estetiikalla ja jämäkällä luonteella on päärooli. Esimerkiksi vaativissa betonilattioissa paikalla valettu monoliittinen paikallavalu on korvannut erilaiset laattaratkaisut. Viime aikoina arkkitehtonisissa vaativissa betonilattioissa on käytetty SR-sementtiä. Se soveltuu niihin erityisesti, jos pinta viimeistellään sirotepinnoitteella ja halutaan minimoida kutistumasta johtuvaa pinnan halkeilua.”

Anna Kronlöf
tutkija TkT
Eurofins Expert Services Oy


Lux 950x580px kuvituskuva1

LUX-lattiabetonin käyttöolosuhteet ja käytön rajoitukset

Suositeltava käyttölämpötila on yli 15 ◦C. Betonin sitoutuminen hidastuu merkittävästi viileässä.

LUX-lattiabetonissa käytetään karkeaa sementtilaatua. Sen ansiosta betonissa voidaan käyttää pienempää vesimäärää. Näin betonin kutistuvan osan, sementtipastan, osuus betonireseptissä jää pienemmäksi.

Parhaimman lopputuloksen kannalta kannattaa aina käyttää mieluiten jäykkää ja isorakeista lattiabetonia. Suurempi pastamäärä kasvattaa betonin kutistumaa.

XD- ja XS-rasitusluokissa konsultoi asiantuntijoitamme sopivan laadun valitsemiseksi. Suolarasitetuissa olosuhteissa SR-sementtipohjaisessa betonissa voidaan tarvittaessa käyttää silikaa seosaineena betonin tiiveyden ja suolarasituksen kestävyyden parantamiseksi.

 

Lux 950x580px kuvituskuva3

Lux 130x160px arola

Pääosassa halkeilemisen hallinta

”Halkeilemattomuus on lattiapäällysteestä riippumatta betonilattioiden tärkeimpiä ominaisuuksia. Maalatuissa, sekä massa- tai mattopinnoitteisissa lattioissa betonin kuivumiskutistumisesta johtuvat halkeamat ovat esteettisestikin pahan näköisiä puhumattakaan niiden vaikutuksesta rakenteen säilymiseen. Tärkein tekijä betonin kutistuman rajoittamiseen on vesimäärän pienentäminen. SR-sementin pieni vedentarve vähentää betonin kutistumista ja halkeilua.”

Jouni Arola
hankintapäällikkö
Jatke Oy


Lux 950x580px kuvituskuva2

Jälkihoito ja muuta huomioitavaa

Betoni on jälkihoidettava, eli suojattava ja pidettävä kosteana lujuudenkehityksen alkuvaiheen aikana. Jälkihoito vaikuttaa merkittävästi betonilattian lopulliseen laatuun, sillä liian aikainen kuivuminen voi heikentää lujuutta ja kulutuskestävyyttä, sekä lisätä kutistumaa ja halkeiluriskiä. Erityisesti tuulisissa tiloissa pinnan kuivuminen aiheuttaa plastista kutistumaa, jonka suuruus voi olla jopa kymmenkertainen kuivumiskutistumaan verrattuna. Pinnoitettavien lattioiden jälkihoitoa on jatkettava vähintään 7 vuorokautta ja kulutusrasitettujen lattioiden 2 viikkoa.

Lattiapinnotteita käyttäessä selvitä käyttämäsi pinnoitteen vaatima suhteellinen kosteus ja mittauta se ammattitaitoisella henkilöllä. Betonilattian kuivumiseen vaikuttavat betonin vesi-sementtisuhde (korkeat lujuusluokat kuivuvat nopeammin), ympäristön kosteus ja lämpötila. Huonoissa olosuhteissa betonilattian kuivuminen voi pitkittyä useita viikkoja.

 


Betoni valittava olosuhteiden mukaan

”Tilaaja haluaa, että sirotelattia kestää hyvin kulutusta, ja että lattia on siisti sekä halkeilematon. Oikea betoni oikeisiin olosuhteisiin – ne ovat tärkeimmät lopputulokseen vaikuttavat tekijät. Samalla ne ovat tekijöitä, joissa tyypillisimmin tehdään virheitä. Kun puhutaan lattiabetonista ja lattiavalusta, SR-sementti on siihen suositeltavin vaihtoehto.”

Juha Virnes
toimitusjohtaja
Megalattiat Oy

 


LUX-lattiabetoni:

Lux-lattiabetoni logo pysty 270x270px
  • Pieni kuivumiskutistuma, ehkäisee halkeilua
  • Hyvä työstettävyys
  • Erinomainen pohja design-lattioille
  • Edustava pinta sellaisenaan

Kysy lisää tuotteesta:

Mika Autio, kehityspäällikkö
Rudus Oy
Puh. 020 447 4030
mika.autio@rudus.fi 

 

Lisätietoja: