Työturvallisuus: Nolla tapaturmaa on realistinen tavoite

Betonin pumppauksesta riskit pois yhteistyössä työmaan kanssa.

Rakennusalan työturvallisuuden kehittämisessä Rudus näytti suuntaa ja nyt kaikki isot toimijat ovat sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen. Työ tuottaa tuloksia.

Rakennusteollisuus asetti kymmenen vuotta sitten tavoitteeksi kitkeä tapaturmat liiton jäsenyrityksistä vuoteen 2020 mennessä. Nolla tapaturmaa vuonna 2020 on tavoitteena kova.
– Mutta täysin realistinen, jatkaa Ruduksen työturvallisuuspäällikkö Juha Lehikoinen.
– Rudus oli työturvallisuuden edelläkävijä, mutta nyt tätä työtä tehdään laajalla kentällä. Tahtotila on yhteinen: huonompaan suuntaan emme lähde, Lehikoinen sanoo.

Työ on tuottanut konkreettista tulosta.
– Ruduksella on nyt jo lähes 500 työpäivää ilman tapaturmia, ja näissä tilastoissa ovat myös urakoitsijat mukana. Vuonna 2006 meillä tapahtui vielä sata tapaturmaa vuodessa ja tapaturmataajuus oli 30. Nyt taajuus on nolla.

Tapaturmataajuus kuvaa vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta. Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden.

Urakoitsijat, jalankulkijat, pumpparit…

Rudus työturvallisuus betoniauto katvealueet

Työturvallisuuden kehittämiskohteissa on Ruduksella nyt nostettu kolme asiaa kärkisijoille.
– Urakoitsijoiden työturvallisuus on ihan ensiarvoista. On tärkeää, että kaikilla urakoitsijoilla on hyvät edellytykset toimia työmaalla, Lehikoinen sanoo.

Ruduksen kaikissa toimipisteissä on kiinnitetty erityistä huomiota myös jalankulkijoiden turvallisuuteen.

Kolmanneksi Lehikoinen korostaa betonin pumppauksen turvallisuuden varmistamista.
– Pumppaamisessa sattuu kaikkein eniten vaaratilanteita. Työmaat voivat olla suureksi avuksi, jotta saadaan kaikki pumppaukseen liittyvät riskit jo alusta alkaen pois. Työmaalle mentäessä autot neuvotaan oikeille paikoilleen, sovitaan yhdessä pumppauksen tekotapa ja tehdään esimerkiksi tarvittavat suojaukset.

Tästä tärkeästä asiasta Juha Lehikoinen pitää Kuopion turvapuistossa esityksen ensi viikolla, jolloin on Rakennusteollisuuden työturvallisuusviikko. Kuulijoina on noin 60 alan ison yrityksen ylintä johtoa.

Jatkuvaa toimintaa

Työturvallisuus on kaikkien asia.

Ruduksella on kolmen henkilön työturvallisuustiimi, johon kuuluvat Kari Lohva vetäjänä sekä Juha Lehikoinen ja Keijo Toropainen. Tiimissä käydään läpi kaikkien toimialojen turvallisuushavainnot ja niistä koostetaan kuukausittain turvallisuusinfo. Toisten läheltä piti -tilanteista voidaan ottaa opiksi ja asioita käsitellään tehokkaasti pienryhmissä esimiesten ja alaisten kesken. Kerran vuodessa on koko CRH-konsernissa työturvallisuuskampanja, jolloin tietoa vaihdetaan myös kansainvälisesti.

Juha Lehikoinen korostaa, että työturvallisuus on kaikkien asia.
– Oleellista on kuitenkin yrityksen ylimmän johdon sitoutuminen, mikä on Ruduksessa ollut ehdotonta. Johto on näyttänyt omalla esimerkillään, miten toimitaan ja he ovat jalkautuneet kentälle kaikkien työntekijöiden pariin.
– Työturvallisuustiimille ja muille asioista vastaaville on annettu valtuuksia ja resursseja suunnitella ja toteuttaa asioita työturvallisuuden hyväksi. Kun aluksi satsattiin aikaa ja rahaa, se alkaa nyt maksaa itseään takaisin ja tuottaa tulosta.

Rakennusteollisuuden työturvallisuusviikko 14.–15.8.
Katso viikon tapahtumat täältä >

Työturvallisuusviikko rudus pro 9 5 2018

Nolla tapaturmaa 2020 -projektin faktat

  • Työturvallisuus lähtee johdon toimista
  • Nolla tapaturmaa on mahdollista
  • Kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet pitää tutkia
  • Työturvallisuus on osa yrityksen julkista kuvaa
  • Työkykyä on pidettävä yllä koko työuran ajan

RT:n kanta

  • Turvallisuus syntyy johtamalla
  • Taitava tilaaja asettaa tavoitteet ja luo edellytykset turvallisuudelle
  • Turvallisuus alkaa minusta -asenne jokaisen ohjenuoraksi
  • Osaaminen luo perustan turvalliselle työskentelylle

Lisätietoja

Rudus Oy
Työturvallisuuspäällikkö
Juha Lehikoinen
020 447 6001
juha.lehikoinen@rudus.fi 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit