Raitiotie takaa Tampereen kasvun ja kehityksen

Tampereen raitiotien rakentaminen näkyy ja kuuluu kaupungin keskustassa. Hetkellisen häiriön sijaan on syytä katsoa tulevaisuuteen: raitiotie tulee takaamaan sujuvan liikenneyhteyden, joka tukee myös kaupungin kasvua.

Tampereen raitiotien rakentaminen on jaettu kahteen osaan. Tänä vuonna aloitettiin osa 1:n rakentaminen Pyynikintorilta itään Hervantajärvelle ja yliopistolliselle keskussairaalalle. Tämä osa valmistuu vuonna 2021. Ensi vuosi tulee olemaan vilkkaan rakentamisen aikaa. Tavoitteena on rakentaa viisi kilometriä valmista kaksoisraidetta, jatkaa ratasiltojen rakentamista ja katurakentamista sekä viimeistellä johto- ja putkisiirtoja.

Osa 2:n eli läntisen radan rakentaminen Pyynikintorilta Lentävänniemeen aloitettaneen 2020-luvun alkupuolella.

Kaikkiaan 23 kilometriä pitkän raitiotielinjaston ja siihen liittyvän varikon suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa Raitiotieallianssi, jonka muodostavat tilaajaosapuoli Tampereen kaupunki sekä palveluntuottajina VR Track Oy, YIT Rakennus Oy ja Pöyry Finland Oy.
Tampereen kaupunki vastaa raitiovaunujen hankinnasta ja joukkoliikennejärjestelmän suunnittelusta.

Hanke on näkyvyydeltään ja ainutlaatuisuudeltaan omaa luokkaansa.

Rakentamista keskustan ytimessä

Raitiotieallianssin projektipäällikkö Mikko Nyhä VR Track Oy:stä sanoo, että allianssimalli sopii joustavuutensa takia erityisen hyvin teknisiin, monimutkaisiin ja paljon erilaista yhteensovittamista vaativiin suuriin projekteihin.

– Suunnittelu ja rakentaminen toimivat suorassa yhteistyössä. Samoin tilaaja sekä palvelutuottajat istuvat samassa pöydässä ratkomassa yhteisiä haasteita. Molemmat toimintatavat nopeuttavat asioiden käsittelyä ja sitouttavat osapuolet hankkeeseen paremmin kuin perinteisissä rakennushankkeissa, Mikko Nyhä toteaa.

Tampereen raitiotien ensimmäistä osaa rakennetaan aivan kaupungin keskustassa.

– Kun toimitaan valmiissa kaupunkirakenteessa ja keskustan ytimessä, turvallisuuden lisäksi korostuvat työmaiden siisteys, hyvin suunnitellut liikennejärjestelyt sekä tehokas tiedotus alueen toimijoille, asukkaille ja yrittäjille.

– Työmaan suunnittelussa pitää varmistaa turvallinen tavaran toimitus, pysäköinti ja töiden järjestelyt, kun työtilaa ei ole rajattomasti, Nyhä sanoo.

Yhteiset vaateet toteen

Tampereen raitiotie insinöörinkatu Tampereen Insinöörinkadulla asennettiin Ruduksen Lohjan tehtaalla valmistettua kaapelikaivoa. Ruduksen kaapeli- ja putkituotteita on tähän mennessä toimitettu Raitiotieallianssin työmaalle vajaat 4 000 tonnia. Kuva: Susanna Lyly.

Rudus on mukana raitiotiehankkeessa betonisten kaivo- ja putkituotteiden toimittajana.

– Hanke on näkyvyydeltään ja ainutlaatuisuudeltaan omaa luokkaansa. Niinpä olemmekin jopa hieman ylpeitä saadessamme olla omalta pieneltä osaltamme toteuttamassa Tampereen ratikkaa ja tulevaisuuden Tamperetta, sanoo Ruduksen myyntipäällikkö Jarmo Pärssinen.

Mikko Nyhä sanoo arvostavansa sitä, että materiaalitoimittajat täyttävät täsmällisesti sopimuksessa luvatun toimitussisällön. Luonnollisesti myös tuotteiden laadun ja toimitusaikataulun tulee pysyä sovitun mukaisina.

– Allianssirakentaminen on vielä melko uusi tapa toimia eikä siihen ei ole juurikaan kehittynyt rutiineja, joihin nojata, Jarmo Pärssinen sanoo.

– Yhteistyössä Raitiotieallianssin kanssa olemme pyrkineet hakemaan toimintamallia, jossa molempien osapuolien toiveet ja vaateet tulisivat otettua huomioon parhaalla mahdollisella tavalla – laatua unohtamatta.

Uniikkeja betonituotteita

Rudus on toimittanut Raitiotieallianssille kaivo- ja putkituotteita tähän mennessä yhteensä vajaat neljä tuhatta tonnia. Kaivoja on toimitettu hulevesi-, jätevesi- ja kaapelointijärjestelmiin reilut 600 kappaletta ja putkia lähes kolme kilometriä.

– Tämä tarkoittaa noin 600 uniikkia kaivojen pohjaosaa. Ainoastaan kaivojen yläosat ja putket ovat sarjatuotannossa valmistettavia perustuotteita, Jarmo Pärssinen lisää.

Pärssisen mukaan vaativimpia haasteita ovat olleet logistiset seikat, työmaatuotannon ja tehdastuotannon aikataulujen yhteensovittaminen sekä kuljetukset kahdelta eri tehtaalta.

– Neljällä rakennuslohkolla on jokaisella kolme asennusryhmää, mikä tarkoittaa 12 samanaikaisesti rullaavaa työmaata. Määrä ei sinänsä ole paljon, mutta samaan aikaan Tampereen ja Lohjan putkitehtailla on muiden työn alla olevien kohteiden määrä noin nelinkertainen. Ote ei saa herpaantua työnohjauksessa eikä kuljetuksien hallinnassa.

– Tällä vuosikymmenellä rakennushankkeilla on ollut suhteellisen tiukat aikataulut, mikä on laittanut meidätkin terävöittämään omia käytäntöjämme. Ilman henkilökunnan sitoutumista ja halua onnistua tämä ei olisi mahdollista.

Tampereen raitiotie teiskontie rudus Teiskontiellä asennettiin Ruduksen Tampereen tehtaan valmistamaa jalallista putkea. Kuva: Susanna Lyly

Talvirakentaminen edessä

Raitiotien ensimmäinen vaihe on jaettu viiteen lohkoon: keskusta, Kaleva, Hervannan valtaväylä, Hervanta ja varikko. Tänä vuonna rakentaminen on edennyt suunnitellusti.

– Hankkeen kaikilla lohkoilla tehdään töitä myös talvella. Talvikelit tulevat ratkaisemaan sen, kuinka hyvin työt talvella saadaan vietyä eteenpäin, Mikko Nyhä sanoo.

Hänen mukaansa projektissa on tehty paljon pieniä innovaatioita, joiden yhteisvaikutus on hyvin positiivinen.

– Positiivista, vaikkei kovin yllättävää, on myös se, että työt etenevät suunnitelmien mukaisesti ja joillakin osa-alueilla jopa edellä aikataulusta.

Tampereen raitiotie raitiovaunun havainnekuva Tampereen raitiotien osa 1 valmistuu 2021, jolloin myös alkaa liikennöinti Pyynikintorilta itään Hervantajärvelle ja yliopistolliselle keskussairaalalle.

Tampereen raitiotie

Ruduksen toimitukset tähän mennessä

  • kaivo- ja putkituotteita tähän mennessä yhteensä vajaat 4 000 tn tonnia
  • kaivoja hulevesi-, jätevesi- ja kaapelointijärjestelmiin reilut 600 kappaletta
  • putkia lähes kolme kilometriä

 

Lisätietoja

Rudus Oy, Kaivot ja Putket
Myyntipäällikkö Jarmo Pärssinen
puh. 050 405 9819
jarmo.parssinen@rudus.fi 

Raitiotieallianssi
Projektipäällikkö Mikko Nyhä
puh. 040 8630 450
mikko.nyha@vr.fi 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit