Asiantuntijatyöryhmä kehittämään betonirakenteiden laadun digitaalista valvontaa

Rudus on lähtenyt mukaan Betonin digitalisaatio -konsortioon. Se on rakennusteollisuuden toimijoista koottu työryhmä, jonka pyrkimyksenä on kehittää digitaalinen ratkaisu betonirakenteiden laadun varmistamiseksi ketjun jokaisessa vaiheessa.

Yritykset ja organisaatiot luovat yhdessä uudenlaista ratkaisua digitalisaation ja esineiden internetin (IoT) avulla. Tavoitteena on pystyä mittaamaan betonin ja sen käytön laatua koko prosessin ajan tehtaalta valmiiseen betonirakenteeseen. Jatkuvan digitaalisen mittauksen avulla laadulle saadaan jäljitettävyys, joka perustuu todelliseen dataan eikä oletuksiin prosessien oikeanlaisesta noudattamisesta. Projektin taustalla on alan toimijoiden halu kehittää rakentamiskäytäntöjä huomioiden digitalisaation nopea kehitys ja sen tuomat mahdollisuudet.

Tehokkaampaa laadunvalvontaa

Digitaalisen laadun varmistamisen hyödyt ovat ilmeiset. Sen avulla on mahdollista taata, että betoni on valmistettu oikein ja prosessi toimii niin kuljetuksessa, valussa kuin jälkihoidossakin. Digitaalisessa prosessissa voidaan hallita reaaliaikaisesti niin betonin valmistuksen kuin työmaan käytäntöjen prosessit. Reaaliaikaisen ja helposti jäljitettävän datan avulla saadaan tuotanto- ja laadunvalvontaketjusta mahdollisimman läpinäkyvä ja ongelmat voidaan havaita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kun laadunvalvonnasta tulee huomattavasti tarkempaa ja tehokkaampaa, lopputuloksena on nykyistä kustannustehokkaammat, ekologisemmat ja turvallisemmat betonirakenteet.

Työ on jo aloitettu

Konsortion toiminta käynnistyy kahdella workshopilla, joista ensimmäinen pidettiin marraskuun lopussa 2017. Workshopeissa perehdytään rakentamisen laatuketjuun tarkemmin ja määritellään tavoitteet projektille. Toinen workshop pidetään tammikuussa 2018.

– Käsittelimme workshopissa betonirakentamisen valmistusketjun haasteita sekä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Keskusteluissa tuli paljon hyviä ideoita esiin ja workshopin tavoitteisiin päästiin kirkkaasti, kertoo projektikoordinaattori Pasi Karppinen.

Varsinainen demovaihe (PoC) alkaa ensi vuonna, jolloin mittauksia pyritään tekemään työmaalla kaikissa prosessin vaiheissa digitalisaatiota ja esineiden internetiä hyödyntäen. Konkreettinen pilotti on tarkoitus toteuttaa vuonna 2019. Tämän odotetaan tuovan uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia sekä uusille että jo toimiville suomalaisille yrityksille globaaleilla markkinoilla.

Kattava ryhmä

Konsortio sai alkunsa, kun teollisuusfysiikkaan ja -mittaamiseen erikoistuneen ProtoRhinon ajatuksesta betonin toimitusketjun paremmasta mittaamisesta. Se alkoi kehitellä ajatusta eteenpäin yhdessä Aalto yliopiston professori Jouni Punkin kanssa.

Näin syntyi työryhmä, jonka koordinoinnista vastaa ProtoRhino. Muut ryhmän jäsenet ovat Congrid Oy, Fira Oy, Liikennevirasto, Ramirent Oy, Rudus Oy, SRV Rakennus Oy, Tukes, TYKS, Vincit Oy, sekä VTT.

Ruduksen edustajana konsortiossa toimii laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa.

Lisätietoja:

Rudus Oy
Laatu- ja kehitysjohtaja Mika Tulimaa
Puh. 020 447 4217
mika.tulimaa@rudus.fi 

ProtoRhino Ltd
Projektikoordinaattori Pasi Karppinen
Puh. 050 435 7944
pasi.karppinen@protorhino.com 


Twitter:
https://twitter.com/digi_concrete 

Facebook:
https://www.facebook.com/digiconcrete/ 

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/digiconcrete/ 

Instagram:
https://www.instagram.com/digi_concrete/ 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit