Nyt on talvibetonoinnin aika

Talvibetonoinnin toimenpiteisiin tulee ryhtyä, kun vuorokauden keskilämpötila rakennuspaikalla on alle viiden plusasteen.

Alhaisissa lämpötiloissa sementin reaktiot veden kanssa hidastuvat ja betonin alhainen lämpö hidastaa lujuuden kehittymistä. Mikäli betoni ehtii jäähtyä, ei edes korkean lujuuden omaava betoni kovetu nopeasti. Ääritapauksissa betoni jäätyy ja vaurioituu ennen kuin jäätymislujuus on saavutettu.

Betonin lujuudenkehityksen kannalta kriittisiä asioita ovat

  • jäätymislujuus
  • muotinpurkulujuus
  • jännityslujuus
  • kuormituslujuus
  • lopullinen lujuus

Betonin lämmönkehityksen kannalta kriittisiä asioita ovat

  • lujuuden kehityksen kannalta riittävä lämpötila
  • maksimilämpötilojen hallinta
  • lämpötilaerojen pitäminen riittävän pienenä
  • kylmäsiltojen ja reuna-alueiden lämpötilojen hallinta
  • rakenteille tarvittavat suojaukset ja jälkihoito

BetoPlus avuksi

Talvibetonointivalussa tulee valita rakenteeseen ja olosuhteisiin sopiva betoni sekä luoda betonille olosuhteet, joissa kovettuneelle betonille asetetut tavoitteet saavutetaan ja rakentamisessa voidaan edetä suunnitellun aikataulun mukaisesti.
Käyttämällä BetoPlus-laskenta- ja arviointiohjelmaa voidaan arvioida luotettavasti valettavan rakenteen lämmön- ja lujuudenkehitystä ottaen huomioon eri betonilaadut sekä suojauksen ja lämmityksen vaihtoehdot.
Näin voidaan valita halutun lopputuloksen antava, työmaatekniikaltaan toimiva ja taloudellinen vaihtoehto.
Ennakkolaskelmat varmennetaan valetusta rakenteesta tehtävällä työnaikaisella lämpötilan seurannalla.
Teknisesti ja taloudellisesti järkevintä on tarvittaessa nostaa betonin lämpötila riittävän korkeaksi betonitehtaalla. Työmaan tulee omilla toimillaan pitää betonissa oleva lämpö tallella ja varmistaa, etteivät maksimilämpötilat ja lämpötilaerot valetussa rakenteessa kasva liian suuriksi.


Lisätietoja:

HUOM! Etelä-Suomen Betoplus-yhteystiedot muuttuneet, katso sivuilta:

www.rudus.fi/betoplus 

Rudus Oy

Country Commercial Excellence Manager
Hannu Timonen-Nissi
Tekninen tuki ja kehitys
Puh. 020 447 5004
hannu.timonen-nissi@rudus.fi 

Acvacon Oy
TkL Pentti Lumme
Puh. 0400 107 231
penttilumme@gmail.com 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit