Ryttylän soranottoalueesta luonnonsuojelualue

Ruduksen LUMO-ohjelma ja eri osapuolten yhteistyö tuottaa taas konkreettisia tuloksia, kun entinen soranottoalue Hausjärven Ryttylässä muuttuu Kakslammin luonnonsuojelualueeksi. Rudus ja Vuokon Luonnonsuojelusäätiö antavat yhdessä luontolahjan 100-vuotiaalle Suomelle suojelemalla 32 hehtaaria arvokasta paahdeympäristöä.

Rudus Oy:n Ryttylän vanhan soranottoalueen jälkihoito on suunniteltu vastuullisesti luomalla uusi paahdeympäristö, joka on harvinaistuva luontotyyppi Suomessa. Alueen elinkaarta on ajateltu jälkihoitotoimenpiteitä pidemmälle myymällä alue taholle, joka voi vastuullisesti pitää yllä alueen erityisyyttä.

Hämeen ELY-keskus on hyväksynyt alueen suojeluhakemuksen harvinaisena harjumetsätyyppisenä paahdeympäristönä.

Kaikki voittavat

Kakslammin alue säilyy myös merkittävänä kuntalaisten virkistysalueena.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö ja Hausjärven kunta ovat tehneet pitkäaikaisen vuokrasopimuksen alueella olevien ulkoilureittien käytöstä. Alueella on suositut liikunta- ja frisbeegolf-reitit, jotka säilyvät aktiivisessa käytössä.

Alueella käy jo nyt arkisin 50–60 ulkoilijaa ja viikonloppuisin lähes pari sataa.

Hausjärven kunta ja Ryttylän Kiri -urheiluseura vastaavat yhdessä alueen hoidosta ottaen huomioon sekä ympäristönsuojelun että virkistyskäytön.

– Tässä tilanteessa kaikki voittavat: kaikenlainen liikunta alueella on luonnolle hyväksi, koska se edesauttaa maanpinnan pysymistä avoimena. Kuntalaisten iloksi alueen suojelu varmistaa sen, että se tulee säilymään virkistysalueena. Yhdessä tulemme pitämään huolta, että se säilyy myös jälkipolville, sanoo Vuokon Luonnonsuojelusäätiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Nupponen.

Yhdessä – Suomi 100 -hanke

Ainutlaatuisessa hankkeessa liikeyrityksen, luonnonsuojelusäätiön, kunnan, urheiluseuran ja ELY-keskuksen saumaton yhteistyö johti uuden luonnonsuojelualueen syntymiseen ja edelleen sen hoitamiseen niin luonnon kuin kuntalaisten hyväksi.

Alueen hoidossa ja tutkimuksessa tullaan tekemään yhteistyötä myös ympäristönsuojelujärjestöjen ja hyönteisharrastajien kanssa.

Hanke on osa Suomi 100 -ohjelmaa sekä ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kampanjaa ”Luontolahjani satavuotiaalle”.

Ryttylän soranottoalue siirtyi elokuussa Vuokon Luonnonsuojelusäätiölle nimellisellä yhden euron hinnalla. Säätiö tulee hoitamaan uutta Kakslammin luonnonsuojelualuetta luontoarvojen säilyttämiseksi ja lisäämiseksi.

 

Lisätietoja

Rudus Oy
Hallituksen puheenjohtaja Lauri Kivekäs
lauri.kivekas@rudus.fi, puh. 0400 456 747

www.rudus.fi 
Lumo-ohjelma >

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö
Hallituksen puheenjohtaja Pertti Nupponen
pertti@nupponen.eu, puh. 0400 505 131

www.vuokonluonnonsuojelusaatio.fi 

Hausjärven kunta
Kunnanjohtaja Pekka Määttänen
pekka.maattanen@hausjarvi.fi, puh. 040 767 6488

Ryttylän Kiri ry
Puheenjohtaja Raimo Laitajoki
raimo.laitajoki@outlook.com, puh. 050 3378792

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit