Ympäristörakentamiseen lisää suunnittelun ja ylläpidon yhteistyötä

Vuoden Kivenpyörittäjä -palkinnon saanut Juha Kivimäki perää vahvempaa yhteistyötä ympäristösuunnittelun, -rakennuttamisen ja ylläpidon kesken. Hänellä itsellään on kokemusta näistä kaikista.


Juha Kivimäki on toiminut syksystä 2016 lähtien rakennuttajana Vantaan kaupungin Viheralueyksikössä. Sitä ennen Kivimäki toimi viiden vuoden ajan ylläpidon valvojapuutarhurina ja myöhemmin rakennuttamisen työpäällikön sijaisena.

Vuoden Kivenpyörittäjä -palkinto myönnettiin Juha Kivimäelle tunnustuksena hänen ympäristörakentamisen monipuolisesta asiantuntemuksesta ja kokemuksesta, joka kattaa niin suunnittelun, rakentamisen kuin rakennuttamisenkin sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Kivimäki on työskennellyt uransa alussa Itävallassa saaden eurooppalaisia vaikutteita.

Kivenpyörittäjä-palkinnon perusteissa todetaan Juha Kivimäen tietävän, miten saadaan aikaan kestävää ympäristörakentamista.

Kivenpyörittäjä on valittu vuodesta 2001. Valinnan tekee Rudus Oy.

Tieto ja kokemukset jakoon

Juha Kivimäen nykyinen toimenkuva kattaa viher- ja ulkoilualueiden sekä liikuntapaikkojen rakennuttamisen Vantaalla.

– Meillä on pieni ja ohut organisaatio sekä hyvä keskusteluyhteys suunnittelun ja ylläpidon kanssa. Palautetta saadaan myös käyttäjiltä. Kaikki tieto tulee antaa suunnittelunkin käyttöön, Juha Kivimäki sanoo.

Kivimäki korostaa, että ympäristösuunnittelun ja -rakentamisen prosesseissa tulee ottaa paremmin huomioon alueiden ylläpito ja loppukäyttäjät.

– Tärkeää on myös miettiä, mitä asukkaat tarvitsevat – miten onnistuneet viheralueet saavat kaiken ikäisiä ihmisiä ulos luontoon ja liikkumaan.

Kivimäki muistuttaa, että halvalla rakentamisen virhettä ei saa tehdä.
– Viheralueidenkin rakentamisessa tulee miettiä alueen elinkaari. Meillä on jo nyt paljon korjausvelkaa eikä sitä saisi yhtään lisätä.

Kaupunkiluontoa ei saa menettää

Juha Kivimäen mukaan tiivistyvässä kaupunkirakenteessa viheralueet ovat sekä henkisesti että fyysisesti tärkeitä.

– Ympäristörakentamisessa täytyy ottaa huomioon luontoarvot ja niiden säilyttäminen. Kaupungeissa menetetään luontoa koko ajan, vaikka tarvitaan avointa tilaa ja turvallisia viheralueita.

– Vihersuunnittelun tulee olla luovaa ja innovatiivista, koko alalla tarvitaan uusia, rohkeita ideoita.

Lisätietoja:

Rudus Oy Maisematuotteet
Markkinointipäällikkö Iia Suikki
050 340 7478
iia.suikki@rudus.fi 

Rakennuttajapäällikkö Juha Kivimäki
Vantaan kaupunki, Viheralueyksikkö
0400 459 064
juha.kivimaki@vantaa.fi 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit