Jaani Turunen Puutarhanrakentajien puheenjohtajaksi

Ruduksen maisematuotteiden asiakasryhmäpäällikkö Jaani Turunen on valittu Puutarhanrakentajat ry:n seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Yli 60 vuotta sitten perustettu Puutarhanrakentajat ry on viheralan ammattilaisten aatteellinen yhdistys, joka toimii viheralan puolestapuhujana, kehittäjänä ja edistäjänä.

– Puutarhanrakentajien jäsenistössä on laaja-alaista osaamista. Jäsenet toimivat viheralalla laajalla sektorilla: kuntien ja yritysten suunnittelijoina, rakentamista ja kunnossapitoa vaativissa tehtävissä, virkamiehinä ja opettajina – opiskelijoita unohtamatta, Jaani Turunen kuvaa.

Puutarhanrakentajat ry ajaa viheralan etuja ja pyrkii vaikuttamaan alaa koskeviin kysymyksiin viheralan kattojärjestön, Viherympäristöliiton (VYL) kautta, jonka jäsen yhdistys on.

Ylläpitoa ja kustannusvertailua

Jaani Turunen sanoo, että Puutarhanrakentajien puheenjohtajana hän haluaa tuoda ylläpidon näkyvämmäksi osaksi suunnittelua ja päätöksentekoa.

– Usein jo olemassa olevan kohteen perusparannus säästää ylläpitokustannuksia pitkällä aikavälillä, hän huomauttaa.

Turusen mukaan vaihtoehtoisille ratkaisuille pitää pystyä antamaan takaisinmaksuaikoja, jotta rakennuskustannuksiltaan kalliimpi todetaan kuitenkin mielekkäämäksi toteuttaa.

– Hyvä esimerkki on nurmikko, joka vaatii keskimäärin viikoittaisen leikkaamisen. Jos samalle alueelle istutetaan pensaita, hinta voi olla perustamishetkellä viisinkertainen. Viidessä vuodessa helppohoitoisen pensasistutuksen ja työlään nurmikon investointi- ja ylläpitokulut ovat tasoissa ja sen jälkeen pensaat ovat edullisempia.

– Nyt uutta rakennetaan paljon, mutta ylläpitoraha ei lisäänny samassa suhteessa. Ilman asianmukaista ylläpitoa pihainvestointi ei tuota, vaan muutamassa vuodessa heitteille jätetty piha on jälleen hintavan perusparannuksen tarpeessa. Hyvin hoidettu piha nostaa kiinteistön arvoa ja parantaa asukkaiden elämänlaatua. Hyödyt ovat moninaisia.

Omalla alalla

Jaani Turunen on valmistunut maisemasuunnittelijaksi Hämeen Ammattikorkeakoulusta 2002.

– Lukion jälkeen pääsin Siilinjärvellä harjoittelemaan kauppapuutarhaan. Siinä selvisi, että haluan töihin pihojen ja puistojen pariin.

– Viimeisen työharjoittelun opiskeluaikana tein Lemminkäisen maisematuotemyynnissä myyntineuvottelijana – ja sillä tiellä tässä ollaan.

Nyt Jaani Turusen toimenkuvaan Ruduksella kuuluu muun muassa betoni- ja luonnonkivien myyntiä, teknistä neuvontaa, sosiaalisen median tehtäviä, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, esimiestyötä sekä sidosryhmä- ja vastuullisuusyhteistyötä.

– Viimeiset viisi vuotta olen ollut onnellinen mökin omistaja ja rakentanut omaa mökkipuutarhaa. Siinä projektissa pääsee kokeilemaan kaikkea uutta ja hyödyntämään omaa osaamistaan.

– Pyrin vaalimaan luonnon monimuotoisuutta omalla tontillani. Harrastan kasveja ja siitä osaamisesta on työssäkin hyötyä. Usein puhutaan rakenteista ja kokonaisuuksista, joiden osana Ruduksen toimittamat tuotteet ovat. Kivet ja kiviainekset ovat läsnä kaikessa maisemarakentamisessa. Kivet voivat olla merkittävässä roolissa, mutta yleensä kokonaisuuden kruunaa tavalla tai toisella kasvien, puiden, pensaiden ja perennojen vihreys maustettuna sipulikasvien kukkaloistolla.

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit