Rudus-turvapuistossa uusia koulutusrasteja

Rudus-turvapuisto Espoossa jatkaa laajenemistaan koko rakennusalan yhteisenä turvallisuuden koulutuspaikkana.


Uusimpana tulokkaana Liikennevirasto liittyi turvapuiston yhteistyökumppanien joukkoon. Liikennevirasto täydentää rastillaan kokonaisvaltaista työmaan turvallisuudenhallintaa tuomalla esille rakennuttajan roolin turvallisen työmaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyökumppaneita on noin 20, joista suurin osa on rakentanut oman, useammasta rastista koostuvan rastikokonaisuutensa. Kaiken kaikkiaan yksittäisiä koulutusrasteja on yli 100.

Harjoittele turvallisia työskentelytapoja Rudus-turvapuistossa

Rudus-turvapuistossa harjoitellaan ennakoivasti turvallisia työskentelytapoja. Turvapuistossa tarkkaillaan jo tapahtunutta vahinkoa ja opitaan välttämään vaarat. Kävijä näkee konkreettisia vaaratilanteita sekä työturvallisia toimintatapoja. Puistoon on mm. lavastettu työtapaturmatilanteita, jotka näyttävät oikeilta ja pelottavilta. Näkymä ja tarina jäävät tunnetasolla mieleen ja omassa työssä opitaan välttämään vaaranpaikkoja. Turvapuistossa on myös ympäristörasteja.

Yhteistyökumppanit ja vierailijat

Ruduksella on turvapuistossa yhteistyökumppaneina pääasiassa rakennus- ja vakuutusalan yrityksiä. Yhteistyökumppanit ovat rakentaneet koulutusradalle omia rastejaan ja osallistuvat myös toiminnan rahoittamiseen. Kiinnostaako yhteistyökumppanuus? Ota yhteyttä työturvallisuuspäällikkö Kari Lohvaan, kari.lohva@rudus.fi

Pienet ryhmät, oppilaitokset ja viranomaiset pääsevät turvapuistoon veloituksetta. Rudus-turvapuisto on auki arkisin klo 8.00-16.00.

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit