Nolla tapaturmaa vuodessa on mahdollista

Lauri Kivekäs on toiminut RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtajana tämän vuoden alusta. Hän haastaa alaa toimimaan avoimuuden periaatteella.


Ruduksen hallituksen puheenjohtaja Lauri Kivekäs valittiin RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtajaksi vuoden alusta. Kyseessä on RT:n jäsenyritysten työturvallisuudesta vastaavien henkilöiden muodostama asiantuntijaryhmä, joka on sitoutunut edistämään Nolla tapaturmaa -hankkeen tavoitteita.

– Yrityksissä erottuvat nyt selvästi ne, jotka panostavat aktiivisesti työturvallisuuteen. Yhä useampi yritys on päässyt nolla tapaturmaa -tavoitteeseen viime vuosina, sekin on siis käytännössä täysin mahdollista, Lauri Kivekäs sanoo.

Viime vuonna RT:n jäsenyritysten työmailla ei sattunut yhtään kuolemaan johtanutta tapaturmaa. Muilla työmailla sattuneet viisi kuolemaa oli pienin luku 20 vuoteen. Koko rakennusalan yhteinen tavoite päästä nollaan tapaturmaan vuoteen 2020 mennessä lähestyy kovaa vauhtia.

– Tapaturmien määrät ovat pudonneet rakennusalalla turhan hitaasti, vaikka tapaturmataajuutta kuvaava käyrä onkin tasaisen laskeva. Jäsenyrityksissä tapaturmataajuus on pudonnut neljässä vuodessa 21:stä kahdeksaantoista. Vauhti saisi olla rivakampi. Itse olen tyytyväinen vasta sitten, kun alalla on päästy tapaturmataajuudessa alle kolmeen.

Keinot tapaturmien vähentämiseksi ovat aika maanläheisiä ja jo parhaissa alan yrityksissä käytössä.

– Keskitytään konkreettisten riskien vähentämiseen tarjoamalla tähän työkaluja. Avoimuuden periaate käyttöön, muun muassa kaikki tapaturma-analyysit, vaaratilanneilmoitukset, parhaat käytännöt, ohjeet sekä koulutusmateriaalit on oltava vapaasti kaikkien käytettävissä ja aliurakoitsijat on saatava kattavasti mukaan turvatyön piiriin, Kivekäs sanoo.

Rudus on ollut edelläkävijä rakennusalan työturvallisuuden edistämisessä.

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit