Rudus toimittaa ilmaa puhdistavia Airi-betonikiviä keväällä Jätkäsaareen

Ensimmäiset Airi-betonikivet toimitetaan kevään aikana Helsingin Jätkäsaareen Työyhteenliittymä Vihermali Oy & Koiviston Vihertyö Oy:lle Vihreistä vihrein -hankkeeseen. Hanke on osa Helsingin kaupungin “Kehittyvä kerrostalo” -ohjelmaa, jonka tavoitteena on toimia esimerkkinä tulevaisuuden kaupunkisuunnittelussa.

Ilmaa puhdistavat Airi-betonikivet

Ilmaa puhdistavat Airi-betonikivet on Ruduksen ratkaisu, joka on kehitetty fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvien haitallisten typpioksidien vähentämiseksi ilmassa. Betonimassaan lisätyn titaanidioksidin reaktio auringonvalon ja hapen kanssa vähentää haitallisten typpioksidien määrää ilmassa. Reaktion tuloksena syntyy terveydelle vaarattomia typpiyhdisteitä, jotka huuhtoutuvat sadevesien mukana pois kivien pinnoilta. Titaanidioksidi tekee harmaasta pinnasta hieman vaaleamman. Ilmaa puhdistavia Airi-kiviä on mahdollista valmistaa useissa kivimalleissa. Tällä hetkellä valikoimassa on Airi-betonilaatta 418x208x80 mm.

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit