Rudus kouluttaa henkilökunnan ympäristöturvallisuuteen

Rudus Oy:n ympäristökorttikoulutukset käynnistyivät vuoden 2016 lopussa toista kertaa. Koulutus vahvistaa ruduslaisten ja urakoitsijoiden osaamista toimia vastuullisesti ja noudattaa ympäristöön liittyviä lakeja ja sääntöjä sekä Ruduksen omilla toimipisteillä että asiakkaiden työmailla.

Koulutuksen sisältö on koottu Ruduksen tärkeimmistä ympäristönäkökohdista. Koulutusaineistossa on myös panostettu erityisesti luonnon monimuotoisuuteen (LUMO-ohjelma) ja energia-asioihin mm. ISO 50 001-energiasertifikaatin vaatimuksiin.

Rudus oli ensimmäinen yritys joka koulutti koko henkilökunnan ja urakoitsijat ympäristöturvallisuuteen ympäristöturvallisuuskortti-koulutuksella. Edellinen koulutus järjestettiin vuonna 2011 ja pätevyys on voimassa 5 vuotta. Ruduksen ympäristöpäällikkö Maiju Räsänen kertoo, on tärkeää että henkilökunta osaa toimia oikein vaikkapa onnettomuustilanteissa, joissa viivyttely tai väärät toimintatavat saattavat turmella ympäristöä ja aiheuttaa kustannuksia.

Yhtenäisen koulutuksen avulla varmistetaan, että jokainen työntekijä on saanut samanlaisen perehdytyksen ja tuntee yrityksen periaatteet liittyen ympäristövastuullisuuteen. Koulutuksen osallistujan kannalta taas on mielekästä, että koulutus koskee juuri omaa työtä ja toimipistettä.

Edellisen koulutuskierroksen jälkeen ympäristöturvallisuushavaintojen tekeminen lisääntyi ja asenne ympäristöstä huolehtimiseen ja luonnon monimuotoisuuteen muuttui. Toivottavasti uudella koulutuskierroksella saavutetaan vastaavia tuloksia sekä Ruduksen että ympäristön kannalta, Maiju Räsänen toteaa.

Yleistä ympäristöturvallisuuskoulutuksesta

Ympäristöturvallisuuskoulutus poikkeaa eniten muista rakennusalan korttikoulutuksista sillä, että sen sisältö voidaan räätälöidä jokaiselle yritykselle erikseen. Ruduksen kumppani ympäristökorttikoulutuksissa on ollut LIS Group Oy.

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit