Viitasammakot ja nuokkukohokit viihtyvät Kråkössä

Ruduksen LUMO-ohjelma tuottaa tulosta Porvoon Kråkössä, jossa luonnon monimuotoisuus on lisääntynyt selvästi. Tutkija Jarmo Saarikivi Helsingin yliopistosta on tehnyt tänä keväänä innostavia havaintoja alueella.

Kråkössä kaivettiin uhanalaiselle viitasammakolle kaksi uutta lampea 2013. Viime vuonna havaittiin toisessa lammessa viitasammakon kutua ja tänä vuonna tilanne oli yhtä hyvä. Muutama viitasammakon kutu oli jälleen toisessa uusista lisääntymislammista.

Jarmo Saarikiven mukaan lampien vesi oli vielä vuonna 2014 sameaa, mutta nyt lampien vesitalous on parantunut. Vesi on kirkastunut, sen määrä pysyy samana eivätkä lammet jäädy pohjaan asti. Olosuhteet ovat erinomaiset viitasammakolle.

Kaikissa altaissa kutevat myös tavalliset sammakot.

Korentoja ja kohokkeja

Kråkön luonnon monimuotoisuus näkyy myös kasvistossa ja hyönteisissä.

Jarmo Saarikivi havaitsi lummelampikorentoja hyvinkin runsaasti jo kesäkuun alkupuolella. Toinen alueella tavattava tiukasti suojeltu laji, täplälampikorento, aloittaa lentonsa hieman myöhemmin.

Molemmat korennot kuuluvat EU:n luontodirektiivin 4A-liitteen listaan eli ne ovat tiukasti suojeltuja, mutta eivät Suomessa kovin harvinaisia lajeja. Ne ovat kuitenkin tärkeitä avainlajeja, joiden avulla säilytetään tiettyjä elinympäristöjä myös muille lajeille.

Jarmo Saarikiven arvion mukaan uudet sammakkolammet ovat suotuisia elinympäristöjä myös alueen sudenkorennoille.

Kråkössä kasvaa myös harvinainen nuokkukohokki, jolla elää erittäin uhanalainen nuokkukohokkipussikoi. Viime vuonna alueen asukkaat kaatoivat talkoilla alueen metsikköä ja pusikkoja. Keväällä nuokkukohokki levisi raivatuille alueille luontaisesti ilman siementen kylvämistä eli se valloitti nopeasti itselleen uusia kasvupaikkoja.

Lisätietoja:
Rudus Oy
Ympäristöpäällikkö Maiju Räsänen, p. 050 590 8460, maiju.rasanen@rudus.fi
www.rudus.fi/lumo