Rudukselle Vihreä Kaupunki -mitali

Vihervuosien aikana myönnetään Vihreä Kaupunki -mitaleja julkisena tunnustuksena ja kannustuksena viihtyisän ja terveellisen ympäristön hyväksi tehdystä työstä – niin maalla kuin kaupungissa. Rudus Oy sai Vihreä Kaupunki -mitalin Vihervuoden 2016 päätapahtumassa Hämeenlinnassa kesäkuun alussa. Mitalin perusteluissa todetaan Ruduksen tekevän uraauurtavaa työtä maa-ainesten kaivuutoiminnan rikkoman maiseman ja luonnon palauttamiseksi. Tavoite on kunnianhimoinen: luonto on palauttamisen jälkeen monimuotoisempi kuin ennen kaivuutöitä.

Erityisesti nostettiin esiin Ruduksen LUMO-ohjelma, johon kuuluu useita erilaisia hankkeita ja niitä toteutetaan laajassa yhteistyössä eri viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Ympäristön palautumista seurataan ja dokumentoidaan, mikä lisää tietämystä toiminnan merkityksestä sekä eri toimenpiteiden toimivuudesta tavoiteltaessa monimuotoista ympäristöä. Saadut kokemukset ovat rohkaiseva. Esimerkiksi Kråkön hiekkakuopan maisemoinnin avulla on saatu luotua uutta elinympäristöä viitasammakoille ja rantakäärmeille. Raaseporin Ekosysteemihotellissa on onnistuttu siirtämään valtatie 25:n levennystyömaalta uhanalaista hietaneilikkaa ja silmällä pidettävää kangasajuruohoa.

Vihervuosi on ympäristöministeriön nimeämä teemavuosi, jota koordinoi Viherympäristöliitto. Vihervuoden 2016 mitalitoimikunnan puheenjohtajana toimii presidentti Tarja Halonen, jäseninä Viherympäristöliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen ja ympäristöministeriön ylijohtaja Timo Tanninen sekä sihteerinä Viherympäristöliiton pääsihteeri Seppo Närhi. Valtakunnallisen Vihervuoden 2016 suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Vihreä kaupunki -mitalit ovat Asuntosäätiön lahjoittamia ja niitä myönnetään aina Vihervuoden yhteydessä. Ensimmäiset mitalit myönnettiin vuonna 1985, jolloin vietettiin ensimmäistä Vihervuotta.