Kestävän kehityksen puolesta - Sitoumus 2050

Rudus Oy on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi yritystoiminnassaan. Ruduksen toiminnan tavoite on, että luonto toimipisteillä on monimuotoisuuden kannalta arvokkaampaa toiminnan päättyessä kuin alkaessa.

Ruduksen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen liitetyt tavoitteet:

  • Luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja turvaaminen kiviainesalueilla
  • Avainkasvilajien valinta sekä niiden esiintymisen varmistaminen sora-, kallio- ja tehdasalueilla.

Rudus on ollut edelläkävijä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi tehdyssä työssä rakennustuoteteollisuudessa. Rudus aloitti luonnon monimuotoisuusohjelmansa, Rudus LUMOn, vuonna 2012 yhteistyössä asiantuntijaryhmän kanssa. Tähän mennessä pilotoituja kohteita on yli 10. Toiminta on kehittynyt ja yhteistyötä tehdään eri luonnonsuojelujärjestöjen ja ELY-keskusten kanssa. Tärkeää työn etenemisen kannalta on ollut Ruduksen sitoutunut johto sekä innostunut henkilökunta. ”Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on ilmastonmuutoksen veroinen ongelma, johon kiinnitetään aivan liian vähän huomiota. Yritysten rooli on ratkaiseva; Rudus haluaa olla tässä edelläkävijä.”, toimitusjohtaja Lauri Kivekäs kertoo.

Mikä on kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus? Katso video >>

Tutustu yritysten, organisaatioiden, järjestöjen ja yksityisten henkilöiden tekemiin sitoumuksiin tai tee kestävän kehityksen toimenpidesitoumus www.sitoumus2050.fi.

Lue lisää Ruduksen LUMO-ohjelmasta www.rudus.fi/lumo