Läpäisevä betoni uusi sovellus

Läpäisevä betoni eli ”pervious concrete” on yksi betonin uusista sovellutuksista. Vesi imeytyy läpäisevän pintabetonikerroksen läpi hyvin nopeasti salaojakerrokseen, jossa vesi voidaan ohjata haluttuihin veden keräilyaltaisiin. Erityisen tärkeää tämä on isoissa kaupungeissa. Rankkasateen sattuessa niissä syntyy valtavia tulvia, koska asfaltoidut pinnat eivät läpäiset vettä. Vesi keräytyy valtavilta alueilta notkelmiin, joissa syntyy merkittäviä vesivahinkoja.

Läpäisevän betonin etuna on myös pintojen säilyminen kuivempina talvellakin, mikä vähentää liukkautta ja näin vältetään myös liukastumisista johtuvia vammoja. Läpäisevää betonia on käytetty jo vuosia USA:ssa, joissa kevyen liikenteen väyliä, katuja sekä parkkialueita on tehty näyttävillä ja värikkäillä läpäisevän betonin kerroksilla. Suomessa päättyi vuoden 2015 alkupuolella iso CLASS-projekti, jossa tutkittiin läpäisevän betonin soveltamista Suomen olosuhteisiin. Koekohteita tehdään jo vuoden 2015 aikana. Läpäisevästä betonista voi syntyä vielä merkittävä uusi tuoteryhmä.