Ympäristövastuun Q&A

Mikä ympäristövastuuohjelma?

Ruduksen ympäristövastuuohjelma kokoaa yhteen visiomme sekä tavoitteet ja toimenpiteet sen saavuttamiseen.
Olemme koonneet aiheeseen liittyvät yleisimmät kysymykset ja vastaamme niihin.

Toimitusjohtajamme Mikael Fjäder vastaa videolla kysymyksiin: Miksi laadimme ympäristövastuuohjelma? Mikä on tavoitteemme? Miksi kiertotalous on tärkeä osa ratkaisua? Miten luonnon monimuotoisuus liittyy Rudukseen? ja Miten tästä eteenpäin?

 

Miksi ympäristövastuuohjelma on laadittu?

– Vastuullisuus on keskeinen osa koko liiketoimintaamme. Olemme tehneet tavoitteellista ympäristötyötä Ruduksessa jo pitkään. Nyt laaditun ympäristövastuuohjelmamme avulla halusimme luoda itsellemme entistä selkeämmän tiekartan. Ympäristövastuuohjelma kokoaa yhteen paitsi tavoitteemme myös ne konkreettiset asiat, joita teemme nyt ja tulevina vuosina. Sen avulla voimme myös toimia entistä läpinäkyvämmin kestävän ympäristön ja rakentamisen edistämiseksi. 

Mitä Rudus haluaa saada aikaiseksi?

– Tärkein tavoitteemme on tuotteillamme ja toiminnallamme varmistaa kestävä yhteiskunta tuleville sukupolville. Keskitymme edistämään toimia, joilla voimme pienentää toimintamme ympäristövaikutuksia. Meillä on Suomen suurimpana betonialan toimijana mahdollisuus osoittaa, että kivipohjainen rakentaminen voi olla ympäristöystävällistä. Rudus on sitoutunut ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja kiertotalouden edistämiseen tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Haluamme siis saada aikaiseksi konkreettisia toimenpiteitä ja tuoteinnovaatioita, joilla pienennämme asiakkaidemme hiilijalanjälkeä. 

Miksi Ruduksella on yhtenä tärkeänä teemana luonnon monimuotoisuus?
Miten Rudus pystyy ylipäätään edistämään luonnon monimuotoisuutta?

– Meille on tärkeää kantaa vastuuta ympäristöstä mahdollisimman monella tavalla. Luonnon monimuotoisuuden edistämisessä olemmekin olleet toimialamme edelläkävijöitä. Käynnistimme Rudus LUMO –ohjelman jo vuonna 2012, jonka päätavoitteena on alusta asti ollut se, että luonto on toimipisteissämme monimuotoisuuden kannalta arvokkaampaa toiminnan päättyessä kuin sen alkaessa.  

– Yksi suurimmista luonnon monimuotoisuutta uhkaavista tekijöistä on avomaiden häviäminen. Meillä on tuhansia hehtaareja maita käytössämme, joista osa on avoimia kiviainesten ottoalueita, osalla on tehdasrakennuksia. Toteutamme tuotannon ohessa näillä alueilla luonnon monimuotoisuutta turvaavia ja lisääviä toimenpiteitä sekä kokonaisvaltaisia alueiden jälkihoitosuunnitelmia ja maisemointeja. Huomioimme niissä luonnon monimuotoisuuden lisäksi myös mm. pohjaveden suojelun, maankäytöllisten sekä alueen asukkaiden tarpeet. Lähes kymmenen vuotta hyvällä menestyksellä toteutetusta LUMO-ohjelmasta on tullut käytännön toimintatapa Rudukselle. Tänä päivänä meillä on kymmeniä maa-ainesten ottoalueita, joilla olemme jo saavuttaneet päätavoitteemme. Luonnon monimuotoisuus ei siis ole meille mikään vähäpätöinen asia. 

Rudus LUMO -ohjelma on palkittu eurooppalaisen kiviainesjärjestön, UEPG:n, arvostetulla kestävän kehityksen biodiversiteetti -sarjan palkinnolla vuonna 2016 ja kunniamaininnalla vuonna 2019 sarjassa, jossa arvioitiin paikallista sidosryhmäyhteistyötä.

Miten edistätte kiertotaloutta toiminnassanne

– Monellakin tapaa. Meillä on tästä yli 20 vuoden kokemus. Yksi merkittävä kehitystyömme tulos on betonin ja tiilen kierrätyksen lopputuote, Betoroc-murske. Sillä korvataan neitseellisiä sora- ja kalliomurskeita rakentamisen eri käyttökohteissa. Betorocin hiilijalanjälkeä pienentää karbonatisoitumisprosessi, jossa betonin sisältämä sementtikivi sitoo koko elinkaarensa aikana itseensä hiilidioksidia. Betoroc-murske tarjoaa käyttäjälleen hiilikädenjälkeä eli positiivisia ilmastovaikutuksia. 

– Aiomme edelleen lisätä kierrätysliiketoiminnan osuutta toiminnassamme ja nostamme kierrätysastettamme. Kiertotalous tarkoittaa meille betoni- ja tiilijätteen, puhtaan maa-aineksen ja lentotuhkan vastaanottoa sekä niiden kierrätystä. Lisäksi hyödynnämme kierrätysbetonia tuotteiden valmistuksessa ja jalostamme tuotannon sivuvirroista tuotteita muun muassa maan- ja viherrakentamisen tarpeisiin.

Miten paljon Ruduksen on mahdollista omalla toiminnallaan pienentää hiilijalanjälkeään?

– Tiedostamme sen, että oman toimintamme osuus koko arvoketjumme hiilijalanjäljestä on pieni, n. 10 %. Jotta saavutamme merkittäviä päästövähennyksiätulee meidän tehdä aktiivista kehitystyötä yhteistyössä arvoketjumme eri toimijoiden kanssa. 

– Olemme asettaneet tavoitteeksi puolittaa koko toiminnan hiilijalanjälki vuoden 2019 tasosta vuoteen 2035 mennessä. Panostamme voimakkaasti siihen, että tavoite saavutetaan. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on nollata koko toimintamme hiilijalanjälki ja olla kokonaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Miten Rudus tulee jatkossa kertomaan ympäristövastuuohjelman etenemisestä?

– Aiomme jatkossa vuosittain kertoa tekemistämme toimista ja niiden vaikutuksistaOlemme olleet ja haluamme jatkossakin olla avoimia ja esimerkkinä toimialallamme. Raportoimme vuosittain myös osana CRH:n yritysvastuuraportointia.

 Onko Ruduksen ympäristövastuuohjelma alan ensimmäinen näin tarkkaan laadittu ohjelma myös päästöjen vähentämisestä?

– Hiilijalanjäljen pienentäminen ja ilmastonmuutosta vastaan taisteleminen on koko toimialan yhteinen tavoite. Emme näe tätä kilpailuna, jossa jaetaan sijoituksia. Meidän tavoitteemme oli luoda konkreettinen ja selkeä ympäristövastuuohjelma, jota noudatamme ja johon koko henkilöstömme sitoutuu.

Onko Ruduksen ympäristövastuuohjelma erityisen kunnianhimoinen?

– Siinä mielessä kyllä, että toimimme alalla, jossa hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii investointien lisäksi merkittävää tuotekehitystä ja merkittäviä teknologisia harppauksia. Tavoitteisiin pääseminen vaatii siksi arvoketjun mukanaoloa kehitystyössä. Jotta tavoitteisiin päästään, meidän täytyy kehittää sellaista, jota ei vielä ole olemassa.  

TULEEKO MIELEESI LISÄÄ KYSYMYKSIÄ?

Laita viestiä info@rudus.fi, niin vastaamme.

TUTUSTU YMPÄRISTÖVASTUUN TEEMOIHIN

Rudus lumo pro gradu lta viitasammakko 9458