Tutustu vakioporraselementteihin – malleista ratkaisut lähes jokaiseen kohteeseen

Ruduksen vakioporraselementit soveltuvat sellaisenaan useimpiin kohteisiin. Erityisesti asuinrakennuksiin sekä pientalo- ja rivitalokohteisiin on tarjolla runsaasti vakioratkaisuja. Vakioportaita voidaan usein käyttää myös teollisuus- ja liikerakennuksissa.

Rudus tarjoaa 18 erilaista vakioporrastyyppiä, jotka soveltuvat useimmiten asuinrakentamisen vakiomitoituksiin. Sopivat ratkaisut löytyvät niin suoriin, kiertäviin kuin tasollisiinkin portaisiin, ja kaikkia porrastyyppejä valmistetaan sekä oikealle että vasemmalle kiertävinä.

Ruduksen myynti- sekä suunnittelutiimi auttavat oikean porrasmallin löytämisessä.

Vakioportaissa on huomioitu monia vaatimuksia

Ruduksen vakioporrastyypit on määritelty käyttöturvallisuusasetuksen ja RT-kortiston ohjeistuksen mukaan. Teknisten ominaisuuksien lisäksi vakioporraselementeissä on huomioitu muun muassa poistumistiemääräykset ja kohteiden rakennusmääräysten vaatimukset.

Porraselementit toimitetaan aina asennus- ja käyttövalmiina liitos- ja asennussuunnitelmineen.


Ruduksen vakioporrastyypeissä on valmiiksi määritelty:

 • kerroskorkeus (3 m)
 • porrasmitat ja -välit
 • nousujen määrät ja äärimitat
 • pilariportaiden kerroskorkeus
 • suorien portaiden nousut, etenemät ja leveys
 • huoneiston sisäisten portaiden vakiomitoitukset.

Turvallisia porrasratkaisuja monenlaisiin tiloihin

Ruduksen porraselementtejä on saatavilla erilaisilla kannatusratkaisuilla, ja vaihtoehtoja löytyy myös korkeaan rakentamiseen. Porraselementtien suunnittelussa on huomioitu tilatehokkuus, jotta esimerkiksi asuinkerrostaloissa portaat eivät vie liikaa tilaa itse asunnoilta.

Porraselementtien suunnittelussa on tarkasti huomioitu myös muun muassa osastointi, paloluokat ja sortumakuormat sekä laskennalliset nostokulmat ja nostolenkit.

Porraselementtien mukana toimitetaan aina kattavat nosto-ohjeet, jotka voi tarkistaa myös Ruduksen ohjesivuilta. Sivustolle on koottu myös kaikkien porrastyyppien tekniset ominaisuudet, porraselementtien hoito- ja käsittelyohjeet sekä liitosdetaljit kustakin porrastyypistä.

Vakioporraselementtien ulkonäkö mukautuu kohteeseen

Sisä- ja ulkokäyttöön on tarjolla erilaisia porraselementtiratkaisuja, jotka sopivat sekä käyttötarkoitukseltaan että ulkonäöllisesti ja arkkitehtonisesti erilaisiin kohteisiin.

Portaiden pintavaihtoehdoilla voidaan vaikuttaa siihen, halutaanko portaista huomaamattomat vai näyttävät. Tarjolla on erilaisia pesubetonivärejä ja mosaiikkibetonivärejä. Sisäportaat voidaan lisäksi pinnoittaa halutulla tavalla, esimerkiksi parketilla tai matolla.

Erikoiskohteisiin on tarjolla räätälöityjä porrasratkaisuja

Erityisesti teollisuus- ja liikerakennuksiin tarvitaan toisinaan räätälöityjä porrasratkaisuja. Kerroskorkeuksiltaan poikkeaviin kohteet kuten kellarit tai ensimmäiset kerrosvälit tarvitsevat vakiomallien räätälöintiä. Samoin kelluviin lattiarakenteisiin tai pilari- tai kierreportaita kaipaaviin kohteisiin ei aina löydy vaihtoehtoa valmiista porraselementeistä.

Jos mallistosta ei löydy sopivaa valmisporraselementtiä, Ruduksen asiantuntijat suunnittelevat sellaiset portaat, jotka täyttävät kaikilta osin kohdekohtaiset vaatimukset ja ovat rakennusteknisesti mahdollisia toteuttaa.


Ruduksen valmisporraselementeistä löytyy vaihtoehtoja:

 • julkisiin rakennuksiin ja toimitiloihin
 • palvelurakennuksiin, kouluihin ja sairaaloihin
 • teollisuuskiinteistöihin
 • asuinkerrostaloihin
 • yksityisasuntoihin.

Katso vakioporrastuotteemme: