Betoroc® kierrätyskiviaines säästää kustannuksia ja neitseellisiä luonnonkiviaineksia

Rakenna edullisemmin ja ympäristöystävällisemmin Betoroc-kierrätyskiviaineksilla.
Saatavilla Sorakaupasta Uudenmaan alueella.

Tuotteisiin liittyvää lisätietoa

Betoroc on tutkitusti laadukas 100 % kierrätystuote, joka on valmistettu käytöstä poistetusta purku- ja ylijäämäbetonista. Kun rakennuskohteesi hiilijalanjäljellä on väliä, materiaalivalintasi on Betoroc. Se on todennetusti hiilinegatiivinen rakennusmateriaali.

Betorocia voidaan käyttää lähes luonnonkiviaineksen tapaan talonrakentamisen, maanrakentamisen ja viherrakentamisen kohteissa. Betonimursketta käytetään esimerkiksi rakennusten pohjalle, pihateiden ja paikoitusalueiden sekä istutus- ja terassialueiden perustamiseen, maakerrosten tiivistämiseen, vahvistamiseen ja täyttöihin.

Pohjavesialueelle rakennettaessa Betorocin käytön osalta tulee huomioida rakenteen etäisyys pohjaveden pintaan.

Huomioi Betorocin käytön ohjeet rakentajalle:

  • Betoroc-mursketta (EEJ eli ´ei enää jätteeksi´ luokiteltua) ei saa sijoittaa pohjaveden pinnan alapuolelle.
  • Käytettäessä Betoroc-mursketta vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella tai muuhun vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella, etäisyyden pohjaveden pintaan tulee olla pysyvästi vähintään 2 metriä.
  • Murskeen läpi suotautuvan tai huuhtoutuvan veden pH-arvo on noin 11, mikä on huomioitava, kun käytetään betonimursketta korroosiolle alttiiden muiden rakenteiden tai pintavesien välittömässä läheisyydessä.
  • Betorocin soveltuvuus suunniteltuun rakentamiskohteeseen on arvioitava käyttökohdekohtaisesti.