Lentotuhkaa rajatulle asiakaskunnalle

Kivihiiltä käyttävissä voimalaitoksissa syntyy polttoprosessin sivutuotteena lentotuhkaa. Lentotuhkalla voidaan korvata arvokkaita luonnon maa- ja kiviaineksia. Betoniteollisuuteen ja valmisbetonin valmistukseen menevällä lentotuhkalla voidaan korvata sementtiä.