Lentotuhkaa rajatulle asiakaskunnalle

Kivihiiltä käyttävissä voimalaitoksissa syntyy polttoprosessin sivutuotteena lentotuhkaa. Lentotuhkalla voidaan korvata arvokkaita luonnon maa- ja kiviaineksia. Betoniteollisuuteen ja valmisbetonin valmistukseen menevällä lentotuhkalla voidaan korvata sementtiä.
Lentotuhkaa käytetään lisäaineena asfaltin valmistuksessa, jossa kivihiilen lentotuhka sopii asfalttipäällysteen hienoaineeksi.
Ruduksen toimittamaa lentotuhkaa voidaan käyttää myös MARA-asetuksen mukaisissa maarakentamiskohteissa.