Betoni- ja tiilijätteen vastaanotto

Rudus vastaanottaa betonijätettä sekä tiilijätettä kierrätyksen toimipisteissä ympäri Suomea. Betoni- ja tiilijätteellä tarkoitetaan purkukohteista, rakennustyömailta tai betoniteollisuudesta syntyvää puhdasta betoni- ja tiilijätettä.


Betoni- ja tiilijätteet luokitellaan kappalekoon ja laadun mukaan

Betoni- ja tiilijätteet luokitellaan eri ryhmiin vastaanottopisteissä niiden materiaalisisällön ja kappalekoon perusteella.

  • Betonijäte pulveroitu, sivumitta alle 0,5 metriä
  • Betonijäte, sivumitta alle 1 metriä
  • Betonijäte, sivumitta 1-5 metriä
  • Betonijäte, erikoiskappaleet
  • Betonijäte, sisältää tiiltä
  • Ylijäämäbetoni
  • Kevyet betonit
  • Tiilijäte
  • Betonikiviaines

 

Lisätietoja: