Tie- ja sillankaiteet

Silloille ja penkereille tulevat betoniset törmäys- ja melukaiteet.
Kaiteet antavat turvallisuutta tiellä liikkuville sekä vähentävät rengasmelua.
Kaide-elementeillä on harmonisoitu tuotestandardi EN 1317-5:2010+A2:2012,
joten niiden pitää olla CE-merkittyjä.