Sähkölinjan ja sähköaseman perustukset

Pylväsperustuselementtejä on saatavana eri kokoja.
Peltopylvään perustukset 110/400kV:n voimajohtojen pylväille tehdään kohdekohtaisten suunnitelmien mukaan.