Maataloustuotteet

Kestävät, betoniset ratkaisut maatalouden infraan

Maatalouden ritiläpalkit
Milkilo - maatalouden pienpuhdistamot
Lokalo - pientalouksien jätevesipumppaamot tai Umpilo - jätevesien umpisäiliöt.
Kysy tarjousta myös kokonaistoimituksista, asennuksesta ja huollosta.

Maatalous infraelementti tuotteet

Maatilojen tuotantorakennukset joutuvat alttiiksi ankarille ympäristöolosuhteille.
Suhteellinen kosteus on korkea, ympäristö kemiallisesti kuluttava ja eläimet sekä
koneet aiheuttavat mekaanista rasitusta.
Rudus toimittaa kestävät ratkaisut myös maataloustuotannon käyttöön.

 

.