Elpo kokonaisedullinen tuote

Elpo-hormi on vaivaton ja kokonaisedullinen talotekniikkaratkaisu

Talotekniikkahormien hankinnassa kannattaa tarkastella talotekniikkaratkaisun kokonaiskustannuksia. Pelkän hankintahinnan lisäksi kokonaiskustannuksissa on hyvä huomioida koko hankkeen sujuvuus sekä kustannussäästö, joka tulee asiantuntevan palvelun muodossa.

Näin Elpo-talotekniikkahormi säästää rahaa ja tuo sujuvuutta

niin hankinnan kuin työmaankin työvaiheisiin: Säästä rahaa suunnittelu- ja asennusvaiheessa sekä rakentamisen ja käytön aikana.

Säästä rahaa suunnitteluvaiheessa: Suunnittelupalvelu karsii ristiriitoja ja ylimääräistä työtä

Hormien suunnitteluvaiheessa Ruduksen ammattitaitoinen hormisuunnittelija tekee Elpo-hormeista suunnitelmat tuotannon, työmaan ja suunnitteljoiden käyttöön. Osana suunnittelutyötä hän käy läpi myös kaikki LVI-, sähkö-, arkkitehti- ja rakennekuvat. Näin hormisuunnittelija saa kattavan kokonaiskuvan rakenteista ja niiden yhteensopivuudesta.

Elpo edelläkävijä suunnittelupalvelu

Jos hormisuunnittelija löytää suunnitelmista ristiriitoja, niistä lähtee heti tieto eteenpäin. Näin suunnitteluvaiheessa voidaan karsia rakentamisessa mahdollisesti eteen tulevia ongelmia jo ennalta. Kun mahdolliset ristiriidat voidaan oikaista aikaisessa vaiheessa, ei ylimääräisestä työstä ja viivästyksistä työmaalla koidu kustannuksia.

Säästä rahaa asennusvaiheessa: Asennukseen tarvitaan vähemmän aikaa ja työn koordinointia

Elpo-hormit toimitetaan juuri haluttuun aikaan työmaalle, ja ne voi asentaa suoraan kohteeseen. Välivarastointia ei tarvita, joten työmaan aikaa ei kulu tuotteiden siirtelyyn.

Paikalla rakennettuun hormiin verrattuna Elpo-hormin etu on sen nopea ja yksinkertainen asennus. Kallista työmaa-aikaa voi säästyä jopa useampi viikko. Kilpaileviin betonihormiratkaisuihin verrattuna Elpo-hormin kanssa työmaa säästyy usein myös jälkivaluilta. Elpon asennukseen saa hyvät ohjeet sekä tarvittaessa asennusopastuksen paikan päällä, mikä entisestään helpottaa ja nopeuttaa asentamista.

Elpo kokonaisedullinen tuotteen nosto

Elpo-hormeja asennettaessa eri ammattilaisten tarve vähenee, ja tekijöiden hankinta ja aikataulujen yhteen sovittaminen on helpompaa ja nopeampaa. Esimerkiksi sähkö- ja LVI-työt voi tehdä yhdellä kertaa sitten, kun hormilinja on jo asennettu paikalleen.

Säästä rahaa rakentamisen ja käytön aikana: Ruduksen työmaapalvelu minimoi vahinkojen aiheuttamat keskeytykset

Jos työmaalla sattuu vahinko, Rudukselta saa nopeasti ja edullisesti paikalle asiantuntevan korjaajan. Oli korjauksen tarve syy mikä hyvänsä, ammattitaitoinen korjaajamme auttaa vahingon kartoittamisessa ja hoitaa korjaukset. Näin työt voivat jatkua mahdollisimman sujuvasti.

Elpo kokonaisedullinen työmaapalvelu


Elpo-hormin edut kootusti: