P-lukubetonit, rakenteet

P-lukubetoni on toistuvan jäätymis-sulamisrasituksen ja suolarasituksen aiheuttaman korroosion alaisiin rakenteisiin tarkoitettu betonilaatu.Suola voi olla peräisin joko merivedestä tai jäänsulatusaineista. P-lukubetoni kestää suolapakkasrasitusta rapautumatta sen sisältämien suojahuokosten sekä koostumukselle asetettujen lisärajoitusten johdosta.

Käyttökohteet ovat mm. suolapakkasrasitetut siltarakenteet, pysäköintihallit, autotallit, meluseinät, sokkelit, reunapalkit yms.

Eri pakkasenkestävyysluokilla (P-luku) on tietyt vähimmäislujuusluokkavaatimukset (ks. BY50 2004).
Veden erottuminen pintaan on vähäistä ja siksi varhaisjälkihoidon merkitys korostuu.
Pumpattavuutta heikentää rajoitettu hienoainesmäärä, minkä takia pumppulinjan minimikoko on 4”

Notkeusluokat (painuma) S1-S4
Maksimiraekoot #8, #12, #16, #32
Lujuusluokat K35-70 (C28/35-C57/70) (laadunarvosteluikä 28 vrk)
Sideaineena käytetään sementtiä ja tapauskohtaisesti myös silikajauhetta tai masuunikuonaa.
P-lukubetonit sisältävät notkistinta ja huokostinta.
Suurin sallittu hienoainesmäärä (sideaine + alle 0,25 mm:n kiviaines) on enintään 500 kg/m³ kun v/s ≥ 0,45 ja 550 kg/m³ kun v/s ≤ 0,35. Väliarvot voidaan interpoloida suoraviivaisesti.

Erikseen tilattavat lisäominaisuudet/lisäaineet: sitoutumisen hidastus 3-12 tuntia

P-lukubetonit, rakenteet

P-lukubetonit, rakenteet

P-lukubetoni on toistuvan jäätymis-sulamisrasituksen ja suolarasituksen aiheuttaman korroosion alaisiin rakenteisiin tarkoitettu betonilaatu.Suola voi olla peräisin joko merivedestä tai jäänsulatusaineista. P-lukubetoni kestää suolapakkasrasitusta rapautumatta sen sisältämien suojahuokosten sekä koostumukselle asetettujen lisärajoitusten johdosta.

Käyttökohteet ovat mm. suolapakkasrasitetut siltarakenteet, pysäköintihallit, autotallit, meluseinät, sokkelit, reunapalkit yms.

Eri pakkasenkestävyysluokilla (P-luku) on tietyt vähimmäislujuusluokkavaatimukset (ks. BY50 2004).
Veden erottuminen pintaan on vähäistä ja siksi varhaisjälkihoidon merkitys korostuu.
Pumpattavuutta heikentää rajoitettu hienoainesmäärä, minkä takia pumppulinjan minimikoko on 4”

Notkeusluokat (painuma) S1-S4
Maksimiraekoot #8, #12, #16, #32
Lujuusluokat K35-70 (C28/35-C57/70) (laadunarvosteluikä 28 vrk)
Sideaineena käytetään sementtiä ja tapauskohtaisesti myös silikajauhetta tai masuunikuonaa.
P-lukubetonit sisältävät notkistinta ja huokostinta.
Suurin sallittu hienoainesmäärä (sideaine + alle 0,25 mm:n kiviaines) on enintään 500 kg/m³ kun v/s ≥ 0,45 ja 550 kg/m³ kun v/s ≤ 0,35. Väliarvot voidaan interpoloida suoraviivaisesti.

Erikseen tilattavat lisäominaisuudet/lisäaineet: sitoutumisen hidastus 3-12 tuntia