Säänkestävät rakennebetonit (SK)

Kestää rapautumatta toistuvaa pakkasrasitusta betonin sisältämien suojahuokosten ansiosta. Säänkestävyysvaatimus määräytyy ympäristöolosuhteiden mukaan (ks. BY50 2004).

Käytettävä säärasitusten alaisissa rakenteissa kuten sokkeleissa, ulkoportaissa yms. ulkorakenteissa, jotka voivat jäätyä märkänä.
Ei sovellu käytettäväksi suola-pakkasrasitetuissa rakenteissa.

Veden erottuminen pintaan on vähäistä ja siksi varhaisjälkihoidon merkitys korostuu. Pumppulinjan minimikoko on 4”. Betoninvalmistaja osoittaa pakkasenkestävyyden valitsemallaan kokeella normin BY50 mukaisesti. Rasitusluokkien vesi sementtisuhderajoitusten takia betonin lujuusluokka saattaa määräytyä säilyvyyden perusteella. Ohjeellinen lujuuden ja vesi-sementtisuhteen riippuvuus säänkestävillä betoneilla on

v/s   Yleissementti Rapidsementti
0,50 K35             K40
0,60 K30             K35

Säänkestävät betonit tulisi käyttää tunnin kuluessa massan valmistuksesta.
Pitkään kestävissä valuissa jatkuva massan sekoitus ja notkistus työmaalla voivat muuttaa säänkestävyysominaisuuksia.

Notkeusluokat (painuma) S1-S4
Maksimiraekoot #8, #12¹, #16, #32
Lujuusluokat K35-50 (C28/35-C40/50) (laadunarvosteluikä 28 vrk)

Sideaineena käytetään sementtiä ja tapauskohtaisesti myös silikajauhetta tai masuunikuonaa.
Säänkestävät betonit sisältävät notkistinta ja huokostinta.
Erikseen tilattavat lisäominaisuudet/lisäaineet: sitoutumisen hidastus 3-12 tuntia ja lämmitys 1LK: +25±5ºC

Säänkestävät rakennebetonit (SK)

Säänkestävät rakennebetonit (SK)

Kestää rapautumatta toistuvaa pakkasrasitusta betonin sisältämien suojahuokosten ansiosta. Säänkestävyysvaatimus määräytyy ympäristöolosuhteiden mukaan (ks. BY50 2004).

Käytettävä säärasitusten alaisissa rakenteissa kuten sokkeleissa, ulkoportaissa yms. ulkorakenteissa, jotka voivat jäätyä märkänä.
Ei sovellu käytettäväksi suola-pakkasrasitetuissa rakenteissa.

Veden erottuminen pintaan on vähäistä ja siksi varhaisjälkihoidon merkitys korostuu. Pumppulinjan minimikoko on 4”. Betoninvalmistaja osoittaa pakkasenkestävyyden valitsemallaan kokeella normin BY50 mukaisesti. Rasitusluokkien vesi sementtisuhderajoitusten takia betonin lujuusluokka saattaa määräytyä säilyvyyden perusteella. Ohjeellinen lujuuden ja vesi-sementtisuhteen riippuvuus säänkestävillä betoneilla on

v/s   Yleissementti Rapidsementti
0,50 K35             K40
0,60 K30             K35

Säänkestävät betonit tulisi käyttää tunnin kuluessa massan valmistuksesta.
Pitkään kestävissä valuissa jatkuva massan sekoitus ja notkistus työmaalla voivat muuttaa säänkestävyysominaisuuksia.

Notkeusluokat (painuma) S1-S4
Maksimiraekoot #8, #12¹, #16, #32
Lujuusluokat K35-50 (C28/35-C40/50) (laadunarvosteluikä 28 vrk)

Sideaineena käytetään sementtiä ja tapauskohtaisesti myös silikajauhetta tai masuunikuonaa.
Säänkestävät betonit sisältävät notkistinta ja huokostinta.
Erikseen tilattavat lisäominaisuudet/lisäaineet: sitoutumisen hidastus 3-12 tuntia ja lämmitys 1LK: +25±5ºC