Sulfaatinkestävät rakennebetonit (SF)

Käytetään sulfaattipitoisiin tai kemiallisesti aggressiivisiin olosuhteisiin valmistettavissa betonirakenteissa kuten teollisuuden tuotantolaitoksissa, jäteveden puhdistamoissa ja kemiallisesti aggressiivisen pohjaveden alueella perustuksissa. Sulfaatinkestävä betoni voidaan valmistaa myös hitaasti kovettuvana ja säänkestävänä.

Notkeusluokat (painuma) S1-S4
Maksimiraekoot #8, #12, #16, #32
Lujuusluokat K25-50 (C20/25-C40/50) (K65) (laadunarvosteluikä 28 [91] vrk)

Sideaineena käytetään yleensä sulfaatinkestävää sementtiä. Myös muita sementtejä voidaan käyttää, jos sideaine sisältää yli 70 % masuunikuonaa.
Sulfaatinkestävä betoni voidaan valmistaa myös hitaasti kovettuvana. Notkistimen käyttö vaihtelee tapauskohtaisesti. Säänkestävissä erikoislaaduissa on myös huokostinta.
Erikseen tilattavat lisäominaisuudet/lisäaineet: sitoutumisen hidastus 3-12 tuntia ja lämmitys 1LK: +25±5ºC, 2LK: +35±5ºC

Sulfaatinkestävät rakennebetonit (SF)

Sulfaatinkestävät rakennebetonit (SF)

Käytetään sulfaattipitoisiin tai kemiallisesti aggressiivisiin olosuhteisiin valmistettavissa betonirakenteissa kuten teollisuuden tuotantolaitoksissa, jäteveden puhdistamoissa ja kemiallisesti aggressiivisen pohjaveden alueella perustuksissa. Sulfaatinkestävä betoni voidaan valmistaa myös hitaasti kovettuvana ja säänkestävänä.

Notkeusluokat (painuma) S1-S4
Maksimiraekoot #8, #12, #16, #32
Lujuusluokat K25-50 (C20/25-C40/50) (K65) (laadunarvosteluikä 28 [91] vrk)

Sideaineena käytetään yleensä sulfaatinkestävää sementtiä. Myös muita sementtejä voidaan käyttää, jos sideaine sisältää yli 70 % masuunikuonaa.
Sulfaatinkestävä betoni voidaan valmistaa myös hitaasti kovettuvana. Notkistimen käyttö vaihtelee tapauskohtaisesti. Säänkestävissä erikoislaaduissa on myös huokostinta.
Erikseen tilattavat lisäominaisuudet/lisäaineet: sitoutumisen hidastus 3-12 tuntia ja lämmitys 1LK: +25±5ºC, 2LK: +35±5ºC