Hitaasti kovettuva rakennebetoni (HI)

Hitaasti kovettuvalla rakennebetonilla on pidempi työstöaika, hidas lujuudenkehitys ja edellisiä betonilaatuja huomattavasti alhaisempi lämmöntuotto. Laadunarvosteluikä tapahtuu vasta 91 vrk:n iässä. Käytetään mm. massiivirakenteissa ja hidastetuissa työsaumoissa. Hidastettujen betonimassojen pinnan kuivuminen ja toisaalta myös hidastimen haihtuminen pois pinnalta tulee ehdottomasti estää suojauksen tai jälkihoidon avulla.

Notkeusluokat (painuma) S1-S4
Maksimiraekoot #8, #12, #16, #32
Lujuusluokat K25-50 (C20/25-C40/50) (laadunarvosteluikä 91 vrk)
Lisäaineena käytetään hidastimia.

Hitaasti kovettuva rakennebetoni (HI)

Hitaasti kovettuva rakennebetoni (HI)

Hitaasti kovettuvalla rakennebetonilla on pidempi työstöaika, hidas lujuudenkehitys ja edellisiä betonilaatuja huomattavasti alhaisempi lämmöntuotto. Laadunarvosteluikä tapahtuu vasta 91 vrk:n iässä. Käytetään mm. massiivirakenteissa ja hidastetuissa työsaumoissa. Hidastettujen betonimassojen pinnan kuivuminen ja toisaalta myös hidastimen haihtuminen pois pinnalta tulee ehdottomasti estää suojauksen tai jälkihoidon avulla.

Notkeusluokat (painuma) S1-S4
Maksimiraekoot #8, #12, #16, #32
Lujuusluokat K25-50 (C20/25-C40/50) (laadunarvosteluikä 91 vrk)
Lisäaineena käytetään hidastimia.