Hiertobetonit

Hiertobetoni on helposti hierrettävää betonia vaatimattomiin ja lujuusluokittelemattomiin käyttökohteisiin.
Soveltuu mm. lujuusluokittelematomien lattioiden tekoon, erilaisiin täyttövaluihin ja kevytsorakerrosten pinnalle ns. korppukerrokseksi.

Notkeusluokat (painuma) S1-S5
Maksimiraekoot #8, #16, #32

Sideainemäärä Qs 200-500 kg/m³ (laadunarvosteluikä lujuusluokittelematon)
Sideaineena käytetään sementtiä ja lentotuhkaa. HB-laadut eivät sisällä lisäaineita.
Erikseen tilattavat lisäominaisuudet/lisäaineet: sitoutumisen hidastus 3-12 tuntia, notkistus (NL) tai tehonotkistus (TN) 1-3 notkeusluokkaa ja lämmitys 1LK: +25±5ºC, 2LK: +35±5ºC

Hiertobetonit

Hiertobetonit

Hiertobetoni on helposti hierrettävää betonia vaatimattomiin ja lujuusluokittelemattomiin käyttökohteisiin.
Soveltuu mm. lujuusluokittelematomien lattioiden tekoon, erilaisiin täyttövaluihin ja kevytsorakerrosten pinnalle ns. korppukerrokseksi.

Notkeusluokat (painuma) S1-S5
Maksimiraekoot #8, #16, #32

Sideainemäärä Qs 200-500 kg/m³ (laadunarvosteluikä lujuusluokittelematon)
Sideaineena käytetään sementtiä ja lentotuhkaa. HB-laadut eivät sisällä lisäaineita.
Erikseen tilattavat lisäominaisuudet/lisäaineet: sitoutumisen hidastus 3-12 tuntia, notkistus (NL) tai tehonotkistus (TN) 1-3 notkeusluokkaa ja lämmitys 1LK: +25±5ºC, 2LK: +35±5ºC

Tuotteisiin liittyvää lisätietoa