P-lukubetonit, lattiat

P-lukubetoni on toistuvan jäätymis-sulamisrasituksen ja suolarasituksen aiheuttaman korroosion alaisiin rakenteisiin tarkoitettu betonilaatu.
Suola voi olla peräisin joko merivedestä tai jäänsulatusaineista.
P-lukubetoni kestää suolapakkasrasitusta rapautumatta sen sisältämien suojahuokosten sekä koostumukselle asetettujen lisärajoitusten johdosta.

Käyttökohteet ovat pysäköintihallit, autotallit yms.

Eri pakkasenkestävyysluokilla (P-luku) on tietyt vähimmäislujuusluokkavaatimukset (ks. BY50 2004). Myös työmaan laadunvalvonta tehtävä normien (BY50 2004 kohdan 5.3.) mukaisesti.

Veden erottuminen pintaan on vähäistä ja siksi varhaisjälkihoidon merkitys korostuu. Pumpattavuutta heikentää rajoitettu hienoainesmäärä, minkä takia pumppulinjan minimikoko on 4”

Notkeusluokat (painuma) S1-S4
Maksimiraekoot #8, #12¹, #16, #32
Lujuusluokat K35-70 (C28/35-C57/70) (laadunarvosteluikä 28 vrk)


Sideaineena käytetään sementtiä ja tapauskohtaisesti myös silikajauhetta tai masuunikuonaa.

Säänkestävät betonit sisältävät notkistinta ja huokostinta.
Erikseen tilattavat lisäominaisuudet/lisäaineet: sitoutumisen hidastus 3-12 tunti

P-lukubetonit, lattiat

P-lukubetonit, lattiat

P-lukubetoni on toistuvan jäätymis-sulamisrasituksen ja suolarasituksen aiheuttaman korroosion alaisiin rakenteisiin tarkoitettu betonilaatu.
Suola voi olla peräisin joko merivedestä tai jäänsulatusaineista.
P-lukubetoni kestää suolapakkasrasitusta rapautumatta sen sisältämien suojahuokosten sekä koostumukselle asetettujen lisärajoitusten johdosta.

Käyttökohteet ovat pysäköintihallit, autotallit yms.

Eri pakkasenkestävyysluokilla (P-luku) on tietyt vähimmäislujuusluokkavaatimukset (ks. BY50 2004). Myös työmaan laadunvalvonta tehtävä normien (BY50 2004 kohdan 5.3.) mukaisesti.

Veden erottuminen pintaan on vähäistä ja siksi varhaisjälkihoidon merkitys korostuu. Pumpattavuutta heikentää rajoitettu hienoainesmäärä, minkä takia pumppulinjan minimikoko on 4”

Notkeusluokat (painuma) S1-S4
Maksimiraekoot #8, #12¹, #16, #32
Lujuusluokat K35-70 (C28/35-C57/70) (laadunarvosteluikä 28 vrk)


Sideaineena käytetään sementtiä ja tapauskohtaisesti myös silikajauhetta tai masuunikuonaa.

Säänkestävät betonit sisältävät notkistinta ja huokostinta.
Erikseen tilattavat lisäominaisuudet/lisäaineet: sitoutumisen hidastus 3-12 tunti