Betonin tilaaminen ja pumppaus

Käyttötarkoitukseen parhaiten sopivan betonin valinta tapahtuu yhteistyössä rakennesuunnittelijan ja työmaan kanssa. Betonin valinnan perusperiaatteena on, että rakennesuunnittelija määrittää ne betonin ominaisuudet, joita kovettuneelta betonilta vaaditaan.Ota Rudukseen yhteyttä, jotta saat parhaiten tietoa eri betonilaaduista sekä oikean raekoon ja notkeuden yhdistelmistä.

 Betonimyynnin yhteystiedot

Betoniauto3

Rakennesuunnittelija määrittelee betonin:

 • lujuus- ja rakenneluokan
 • rasitusluokan
 • suojaavan betonipeitteen paksuuden 
 • toleranssit ja pintaluokat

Betonipumppu

Betonin tilaukset

Tarkemmat ohjeet  betonin tilaukseen:

 • Tilaukset tulisi tehdä edellisenä arkipäivänä klo 14.00 mennessä.
 • Tilausta tehtäessä pyydetään ilmoittamaan:
  • tilaajan nimi, osoite ja puhelinnumero
  • työmaan tarkka osoite, puhelinnumero ja yhdyshenkilö
  • laskutusosoite
  • betonin lujuusluokka, suunnittelukäyttöikä, rasitusluokka, maksimiraekoko ja notkeus.
  • valukohde
  • betonin määrä m3
  • toimitusnopeus m3/h
  • autotyyppi
  • toimituksen alkamisaika ja mahdolliset valutauot
  • purkaustapa
  • käytetäänkö betonipumppua

 


betoniauto

Tilaajan velvollisuudet

Tilaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että

 • Työmaa- ja muut tiet ovat riittävän leveitä ja kantavia sekä muutoin sellaisessa kunnossa, että betonin kuljetuskalusto voi niillä liikkua esteettä.
 • Myös tieyhteyden yleiseltä tieltä betonin vastaanottopaikalle pitää olla edellä kerrotun mukainen. Muussa tapauksessa tilaajalla on velvollisuus korvata toimittajalle aiheutuneet vahingot ja kustannukset.
 • Ajotien nousu saa olla enintään 10 % ja talvella ajotie on hiekoitettava.
 • Purkauspaikan on oltava tasainen ja kääntymistilaa pitää olla riittävästi, auton kääntösäde on noin 13 m.

Osa betoniautoistamme on raskaita, täydellä kuormalla jopa 44 tonnia painavia 5-akselisia erikoisautoja. 


betonin tilaus

Betonipumpun tilaukset

Näin tilaat Rudukselta pumppukaluston ja onnistuneen pumppauksen:

Muista mainita kaikki työhön vaikuttavat seikat, kuten

 • Suunniteltu valuaika
 • Valunopeus
 • Työmaan osoitetiedot
 • Tarvittava linjamäärä
 • Muut tiedot valukohteesta, esim. sähkölinjoista ym. esteistä.
  Betonipumppujen tilaukset pyydetään tekemään mahdollisimman hyvissä ajoin, vähintään 2vrk ennen työn alkamista.

Hyödynnä tarvittaessa pumppukaluston valinnassa ja pumppauksen suunnittelussa Ruduksen asiantuntemusta.
Varmista, että työmaatiet ja kaivonkannet kestävät pumpun ja betoniauton painon (16-40 tn) ja ettei toimitusreitillä ole toimitusta hidastavia esteitä.
Huomioi kohteen suojaus ja valaistus.
Arvio pumpun ja betoniauton tarvitsemaa tilantarvetta (n. 20 m:n pituus, jopa 12 m leveys).
 


Rudus ei vastaa mahdollisista pumppaus- ym. ongelmista aiheutuvista kustannuksista, jos minimi pumppauslinjakoko- ja maksimiraekoko –suositusta ei noudateta.

betonin tilaus