BetoPlus betonin lujuudenkehityksen hallintaan

Ruduksen kehittämä BetoPlus-palvelu on betonitöiden ennakkosuunnittelussa sekä rakennusvaiheen betonin lujuudenkehityksen hallinnassa hyödynnettävä tietokoneavusteinen mittaus- ja laskentapalvelu.

Palvelun avulla voidaan arvioida jo ennen valua betonirakenteiden lujuuden- ja lämmönkehitystä erilaisissa valuolosuhteissa. BetoPlus-ohjelman avulla voidaan laskea valuista tehtävien lämpömittausten perusteella betonin todellinen lujuudenkehitys esimerkiksi muottien purun tai rakenteen jälkijännitys ajankohdan arvioimiseksi.

Valtakunnallinen palvelu - kysy lisää

BetoPlus-palvelu on tarjolla kaikille Ruduksen valmisbetonin asiakkaille.
Miten saat BetoPlus-palvelun käyttöösi ja mitä se maksaa? Kysy lisää alueesi myynnistä tai BetoPlus-yhteyshenkilöltä:

Rudus egate betoplus 2 460x360

Etelä-Suomi

Pohjois-Suomi

Keski-Suomi

Itä-Suomi

Länsi-Suomi

Myynnin yhteystiedot

Mikäli et saanut yhteyttä alueesi yhteyshenkilöön, voit kysyä BetoPlus-palvelusta myös myynnistä:

Betonirakenteiden ennakkolaskelmiin ja lujuuden seurantaan

Rudus egate betoplus 1 460x360

BetoPlus-ohjelmaa voidaan hyödyntää vaativien rakenteiden, materiaalien ja olosuhteiden ennakkolaskennassa:

 • betonilaadun, muottikaluston, suojauksen ja lisälämmityksen valinta
 • aika muotinpurkulujuuteen
 • kylmäsiltojen kartoitus ja niiden vaikutus
 • muottikierron suunnittelu
 • jälkijännityksen ajankohta
 • liukuvalun nousunopeus
 • rakenteen lämpötilaerot
 • halkeilun ja lujuuskadon riski
 • tehdä teknisiä ja taloudellisia vertailuja

Betoplus-palvelun ennakkolaskennalla voidaan määrittää kustannustehokkaasti valettavalle rakenteelle betonilaatu-suojaus-lämmitys yhdistelmä, jolla valettu betonirakenne ei jäädy tuoreena. Erityisesti sääolosuhteiden vaihdellessa ennakkosuunnittelu on tärkeää. Vastaavasti massiivivaluissa voidaan valita Betoplus-ohjelman avulla betonilaatu, jolla vältetään rakenteen liian korkeat maksimilämmöt ja lämpötilaerot rakenteen ytimen ja reunaosien välillä.

Mittaamalla työmaalla toteutuneita lämpötiloja ja laskemalla Betoplus-ohjelmalla toteutunut lujuudenkehitys mitatuista lämpötila-arvoista voidaan varmistaa, että

 • saavutetaan jäätymislujuus
 • muotinpurun ajankohta on oikea
 • jälkijännitysten ajankohta on oikea

BetoPlus-palvelua kannattaa käyttää

 • erityisesti kaikkeen talvibetonointiin
 • massiivirakenteiden ennakkosuunnitteluun
 • työmailla, joissa aikataulutus on tärkeässä roolissa
 • kaikkiin erityisrakenteisiin
 • laadun varmistamiseen ja kustannussäästöihin

BetoPlus Online -palvelua on helppo käyttää

Rudus egate betoplus 3 460x360

BetoPlus Online laskee reaaliaikaisesti rakenteen lujuudenkehitystä. Perustana on rakenteesta mitatut reaaliaikaiset lämpötilat. Palvelun käyttö on helppoa ja selkeää:

 • uusi valu/työmaa perustetaan ohjelman tietokantaan
 • Ruduksen laatuinsinööri täyttää valukohtaisen reseptin ja laskentatiedot
 • annetaan valun alkamisajankohta (pvm, aika)
 • betoniin asennetaan lämpötilaa mittaavat etäluettavat termolanka-loggerit
 • mittaus käynnistyy annettuna ajankohtana, kun mitta-anturi peittyy betonilla
 • langaton loggeri välittää tiedot lähettimestä palvelimelle
 • ohjelma lukee palvelimelta lämpötilat ja laskee lujuuden
 • mittaustuloksista tehdään automaattisesti helposti luettavat kuvaajat
 • asiakas voi tarkistaa valun lämpötilan ja lujuuden reaaliaikaisesti tietokoneeltaan tai mobiililaitteeltaan
 • reagointi työmaalla tarpeen mukaan – mm. suojauksen tarkistus, muotin purku
 • ohjelmalle voidaan syöttää hälytyksiä, kuten minimi- ja maksimilämpötila tai saavutettava lujuustaso mm. muotinpurkuun

BetoPlus-palvelun perustana on viimeisin materiaalitietämys ja betoniteknologinen asiantuntemus. Kaikki käytettävät betoni, eriste- ja muottimateriaalit ovat päivitettävissä.

BetoPlus Online -palvelulla reaaliaikaista tietoa

BetoPlus Online -palvelua on nyt mahdollista käyttää myös mobiililaitteilla ja reaaliajassa.
Näin esimerkiksi työmaamestari voi seurata betonirakenteen lujuudenkehitystä, vaikka ei olisikaan työmaalla tai päätteen ääressä.
Jos ohjelmaan on määritetty hälytyksen aiheuttavia asioita, hälytys saavuttaa työmaamestarin mahdollisimman nopeasti esimerkiksi sähköpostina.

BetoPlus-kaavio monivärinen

Havainnolliset raportit

BetoPlus-palvelun tulokset esitetään visuaalisina ja selkeinä lämpö- ja lujuusvärikarttoina, jotka mahdollistavat rakenteiden kriittisten osien ja tekijöiden havainnoimisen sekä seurannan.
Palvelu tuottaa lämmön- ja lujuudenkehityksestä myös videoita, joita voi lähettää asiakkaalle.

BetoPlus tuo säästöjä

BetoPlus-palvelun käyttö tuo työmaalle selkeitä säästöjä.
Kustannuksia säästyy, kun

 • aikataulut ovat hallinnassa (esim. muotinpurut, muottikierto ja punosten jännitys)
 • työmaalle voidaan varata taloudellisin vaihtoehto, jolla saavutetaan vaadittu lämmön- ja lujuudenkehitys (betonilaatu, muotti, suojaus)
 • ei tarvetta ylilujuuksien/varmuuksien käyttöön
 • betoni ei jäädy
 • ehkäistään rakennevauriot, kun lasketaan ennakkoon oikea muotinpurkuaika
 • ennakkolaskennan avulla varmistetaan oikeat rakenne- ja materiaaliratkaisut
 • betonirakentamisen hiilijalanjäljen optimointi