Piano-kivet - asentaminen ja saumaaminen

Näin onnistut Piano-kivien asennuksessa

Piano kivet soveltuvat parhaiten suoralinjaiseen ladontaan. Piano kivien pituudesta johtuen pohjien tulee olla kantavat ja muotoiltu tasakaadolle tai hyvin maltillisesti muuttuvalle kaadolle. Kaarevat muodot toteutetaan kiveyksen reunoja leikkaamalla. Kiveyksen reunan voi jättää myös leikkaamatta ja porrastamaan lankkumaisen vaihtelevasti. Kestävän pihakiveyksen edellytys on, että kivet vastaavat koko pinta-alaltaan huolellisesti tiivistettyyn, kantavaan asennusalustaan, jolloin yksittäiset kivet eivät pääse taipumaan tai painumaan. Pihalle, jossa on kaksoiskaltevia, useampaan suuntaan muuttuvia kaatoja ja kallistuksia, suosittelemme valitsemaan pienikokoisemman pihakiven. Jos pihassa käytetään Piano kiviä ja on tehtävä taitoksia, niin Piano kiveys tulee katkaista taitoksen kohdalta ja pohjat profiloidaan taitosten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti taitosten alueelle voidaan käyttää pohjien muotoihin paremmin taipuvia pienempiä kiviä.

Valmiiksi ladottu Piano-kiveys tärytetään runsaan saumahiekan päältä max 40 kg täryllä. Aina, kun kyseessä on pieniviisteinen, viisteetön tai profiloitupintainen pihakivi suosittelemme, että saumaushiekkaa levitetään reilusti kiveyksen päälle ennen täryttämistä. Tärylevyn alla tulee tällöin myös käyttää kumilätkää. Kumilätkä ja runsas saumahiekka vaimentavat tärytyksen rasituksia.