Rakentajan muistilista sadevesien hallinnan suunnitteluun

Sade- ja sulamisvesien kulku ja käsittely pihassa on tärkeää suunnitella ajoissa ja huolella. Kun huomioit pintavesien hallinnan pihan suunnittelussa, talosi perusta pysyy kuivana ja vältyt yllättäviltä lätäköiltä ja tulvilta. Parhaimmillaan saat sadevedet hyötykäyttöön istutusten kasteluun tai pihaa elävöittäväksi maisemaelementiksi.

Pientalon hule- ja kattovesien hallinnan periaatteet kirjataan rakennusluvan asemapiirrokseen. Kun otat työhön mukaan hulevesisuunnittelijan tai pihasuunnittelijan, on heillä usein työkalupakissaan laajimmat keinot toteuttaa kokonaisvaltaisia ja näyttäviä hulevesiratkaisuja, jotka tukevat veden luonnollista kiertoa ja sadevesien hyödyntämistä pihassa.

Nappaa alta talteen piharakentajan muistilista sadevesien hallinnan suunnitteluun. Sen avulla varmistat, että piharatkaisuissa tulee varmasti huomioitua sadevesien käsittely ja hyötykäyttö – pihan näyttävyydestä tinkimättä!

Huomioi nämä sadevesiratkaisuiden suunnittelussa: 

1. Toteuta riittävät imeytys- ja viivytysrakenteet hulevesille

Vaikka tontin rajalla on liittymä kaupungin tai kunnan hulevesiverkostoon, ei suinkaan ole tarkoitus johtaa sade- ja sulamisvesiä suoraan putkia pitkin hulevesiviemäriin, vaan ensisijaisesti hidastaa ja viivyttää virtaamaa tontilla. Jokaisen tontinomistajan tehtävä on kantaa oma vastuunsa sadevesien käsittelystä esimerkiksi imeyttämällä vesiä tontin maaperään tai viivyttämällä niitä viivytyssäiliöissä, painanteissa tai ojissa. Imeyttämisen tulee perustua tontin pohjatutkimukseen, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Oman kuntasi rakennusmääräyksistä ja hulevesiohjeista voit tarkistaa, mitä hulevesien käsittelystä on määrätty omalla asuinalueellasi. Lue lisää onnistuneesta hulevesisuunnittelusta.


MUISTA! Perussääntönä on, että vettä tulee imeyttää tontilla 1 000 litraa eli 1 m³ jokaista läpäisemätöntä 100 m² kohti. Tähän läpäisemättömään alueeseen lasketaan esimerkiksi rakennuksen kattopinta-ala sekä läpäisemättömät päällysteet.


2. Rakenna vettä läpäisevää pintaa tontin kulkureiteille ja pihalle

Ihanteellisinta sadevesien imeytymisen kannalta olisi, jos osa tontista säilyisi luonnontilaisena. Harvemmin tonteilla on kuitenkaan mahdollisuutta jättää ympäristöä koskemattomaksi. Siksi on tärkeää suunnitella pihaan läpäiseviä pintoja, kuten saumoistaan läpäisevä pihakiveys tai läpäisevästä betonista valmistetulla pihakivellä toteutettu pihakiveys. Perinteinen nurmialuekin on osittain läpäisevä pinta ja nurmi käyttää osan vedestä hyödykseen. Nurmi ei kuitenkaan päästä vettä läpi yhtä tehokkaasti kuin läpäisevä kiveys. Näin suunnittelet ja rakennat läpäisevän pihakiveyksen.

Hulevesikivet

3. Huolehdi kaadoista, jotta vedet kulkeutuvat oikeaan suuntaan

Jotta hulevedet eivät pääse kastelemaan talon perustuksia, tulee kaadot suunnata aina poispäin talosta ja muista rakennuksista. Erityisesti läpäisevän kiveyksen kohdalla on tärkeää pitää huoli siitä, että myös pohjamaan kaadot viettävät rakennuksista poispäin, ettei kiveyksen läpi imeytynyt vesi kulkeudu kohti perustuksia.

4. Johda hulevesiä maan pinnalla

Kun sade- ja sulamisvedet virtaavat maan pinnalla vaikkapa kouruissa ja painanteissa tai reunakivien rinnalla, näet vesien määrän, rakenteiden toimivuuden ja mahdolliset häiriöt järjestelmässä heti joutumatta kurkkimaan maanalaisten putkistojen tarkastuskaivoihin. Sadevesien luonnollinen liike vaikkapa pihapuroissa on myös pihaa elävöittävä ja luonnon monimuotoisuutta edistävä elementti.

Miksi sijoittaisin pihaan 1 500x380px

5. Puhtaat kattovedet hyötykäyttöön

Kattovesien viivytys on erityisen tärkeää huomioida suunnittelussa, koska sateella katoilta kertyvät vesimäärät ylikuormittavat kunnallista hulevesiverkostoa, jos ne ohjataan suoraan hulevesiviemäriin. Kattovedet ovat verrattain puhtaita, joten ne on helppo hyödyntää pihassa. Voit ohjata katolle satavan veden ränneistä vaikkapa kastelukaivoon, sadepuutarhaan tai altaaseen. Lue lisää hulevesisuunnittelusta.

6. Hyödynnä kasvillisuus hulevesien hallinnassa tontilla

Kasvillisuus on erinomainen ja luonnonmukainen keino edistää hulevesien hallintaa pihassa. Kasvit käyttävät vettä elääkseen ja haihduttavat sitä takaisin ilmaan. Ne vaimentavat melua, puhdistavat ilmaa, pidättävät ravinteita ja sitovat haitta-aineita ja metalleja. Lisäksi ne tuovat viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta pihaan. Kasveja valitessasi varmista, että ne pärjäävät istutuspaikan olosuhteissa. Läpäisevien hulevesirakenteiden kasvien pitää kestää niin äärimmäistä kuivuutta kuin hetkellistä runsasta kosteuttakin.

Jaa somessa