Kohti parempaa uutta vuotta

Rakennusmateriaaliteollisuuden markkinat ovat kääntyneet kasvuun seitsemän huonon vuoden jälkeen. Ruduksen volyymeissä on kasvua noin 10-20 % viime vuoteen verrattuna. Se on hyvä suuntaus, mutta mistään todella hyvästä tilanteesta ei voida vielä puhua. Lukemat ovat 2000-luvun keskiarvon mukaisia.

Rudukselle tuli tämän vuoden marraskuussa täyteen kaksi vuotta ilman tapaturmista johtuvia poissaoloja. Seurannassa on noin 1 500 työntekijää eli omat ja alihankkijoittemme työntekijät. Koska olemme päässeet tapaturmien taajuudessa jo näin alas, olemme ottaneet työturvallisuuden seurantaan muitakin mittareita.

Olennaista on riskien vähentäminen. Saamme työmailta vuosittain noin kolme tuhatta ilmoitusta ns. läheltä piti -tilanteista. Jokaiseen etsitään useampi parannuskeino, joten työturvallisuuteen liittyviä ratkaisuja kertyy vuosittain valtava määrä. Niitä käsitellään myös pienryhmissä, joka on osoittautunut erittäin tehokkaaksi työtavaksi.

Saamme vakuutusyhtiöiltä tiedot, kuinka monta kertaa on käyty lääkärin vastaanotolla työmaalla tapahtuneen sattumuksen vuoksi. Vuonna 2014 käyntejä oli 33 ja 2015 vain 19. Tänä vuonna varmasti vieläkin vähemmän.

Ruduksen Lumo-ohjelma palkittiin aikaisemmin syksyllä eurooppalaisen kiviainesjärjestön, UEPG:n kestävän kehityksen biodiversiteetti-sarjan pääpalkinnolla. Se on hieno tunnustus työlle, jota olemme Ruduksessa tehneet neljä vuotta. Aloitimme alan edelläkävijänä ja viime vuonna saatiin Rakennusteollisuus ry:n kautta koko ala mukaan Biodiversiteetti ja rakentaminen -ohjausryhmän myötä.

Kaikkiaan vuosi 2016 on ollut Ruduksen kannalta edellistä parempi ja tavoitteidemme mukainen.

Vuoden lopulla esiin nousseet paikallavalettujen rakenteiden laatukysymykset ovat herättäneet paljon keskustelua ja monilla tahoilla toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan betonirakenteiden laatu ennen kaikkea P-lukubetoneissa. Nyt havaittu korkean ilmapitoisuuden riski vaatii lisäselvityksiä, joita liikennevirasto, Betoniteollisuus ja lisäainevalmistajat ovat jo käynnistämässä.

Siirryn vuoden 2017 alusta Ruduksen hallituksen puheenjohtajaksi. Vaihdan roolia luottavaisin mielin, sillä Mikael Fjäderistä Rudus saa pätevän toimitusjohtajan. Se tarkoittaa turvattua tulevaisuutta myös asiakkaillemme.

Lämmin kiitos kaikille kumppaneillemme tästä vuodesta, hyvää uutta vuotta!

Lauri Kivekäs

Rudus Oy:n toimitusjohtaja 31.12.2016 saakka
Rudus Oy