Yhdessä tekemisen meininki – Ruduksella ei kukaan jää yksin

Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Ainakin tällä tavalla voisi kuvailla murskauksen työmaapäällikköä Jere Saarta, joka on toiminut pitkään murskausalalla. Ennen Rudukselle tuloa 2019, Jere ehti työskennellä omassa perheyrityksessä useamman vuoden. Niinpä koulun ohessa Jere löytyi useimmiten murska-asemalta.
–Olen melkein syntynyt sorakuopalle, naurahtaa Jere.

Hyvässä työporukassa on keskinäistä luottamusta

Työmaapäällikön rooli Ruduksella on laaja-alainen. Jeren mukaan tehtäviin kuuluvat mm. raportoinnit, materiaalihankinnat, että työmaa on hallinnassa ja kaikkein tärkeimpänä huolehtia siitä, että porukka toimii hyvin yhteen.
–Kaikista tärkein työ, on saada henkilökunta hymyilemään, toteaa Jere itsekin hymyillen.

Jeresaari920

Työporukan yhteenkuuluvuus onkin erityisen tärkeää murskalla, jossa tehdään töitä yhdessä ja asutaan viikot saman porukan kesken. Jeren mukaan keskinäinen luottamus on edellytys työporukan toimivuudelle.
–Meidän työporukka on rehti ja reipas. Voin luottaa siihen, että jokainen hoitaa oman hommansa, summaa Jere.

Ammattitaitoa ei Jeren mukaan porukasta puutu ja työt sujuvat, kun jokaiselta löytyy hieman erilaista osaamista.
–Jokaisella on tärkeä rooli meidän tiimissä, toteaa Jere.

Yhteinen päämäärä hitsaa porukkaa yhteen

Kun töitä tehdään kimpassa, on Jeren mukaan luonnollisesti tärkeää, että jokainen tekee töitä yhteisen päämäärään eteen.
–Jos joku tarvitsee apua jossain, aina löytyy joku, joka lähtee auttamaan, kuvailee Jere.

Jeresaariporukka920

Jeren mukaan porukan yhteen hiileen puhaltaminen näkyy monessa asiassa. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee murska-aseman purun ja siirtoprojektin uuteen kohteeseen. Murska-aseman siirrossa menee muutama työpäivä. Haasteellisinta murskalaitoksen pystyttämisessä on murskien paikalle mittaaminen. Yhteensä siirrettävää tulee noin 15-20 kuormaa. Jeren mukaan on tärkeää muistaa kiittää ja kannustaa porukkaa yhteisestä uurastuksesta.
–Luottamusta pitää osoittaa puolin ja toisin, toteaa Jere.

Porukan yhteenkuuluvuus sujuvoittaa arkea

Murska-asemalla tehdään töitä kahdessa vuorossa. Jokaisessa vuorossa on 2 työntekijää sekä muita urakoitsijoita. Murskatyö on pitkälti tiimityötä ja kimpassa hommat saa ratkottua myös nopeammin, kertoo Jere.
–Jos kone hajoaa kesken tuotannon, tämän saa korjattua parhaiten yhdessä. Tuotanto pitää saada nopeasti käyntiin, sanoo Jere.

Työmaapäällikkö ei varsinaisesti itse osallistu päivittäiseen murskatyöhön. Jeren mukaan jokaiselta vaaditaan kuitenkin joustoa. Jos jonkun työntekijän on ollut tarvetta päästä hoitamaan omia asioita, on Jere itse tuurannut kaveria tai järjestänyt työt muulla tavalla.
–Autan aina parhaani mukaan. Huolehdin siitä, että työmaa pysyy hallinnassa, toteaa Jere ja jatkaa kertomalla, että työn sujuvuuteen vaikuttaa paljon myös oman esimerkin näyttäminen.

Jokainen puhaltaa täällä yhteen hiileen.

Porukan yhteenkuuluvuus ja toisten auttaminen helpottaa Jeren tehtäviä, kun tietää, että tuotanto toimii moitteettomasti ja kaikki työt tulee hoidettua.
–Ei tarvitse miettiä tekikö joku jonkin homman, vaan voin luottaa siihen, että kaikki on hoidettu, kertoo Jere.

Täällä ei kukaan jää yksin

Meillä ei jätetä ketään yksin – jokainen puhaltaa täällä yhteen hiileen, kertoo Jere.
Jere muistelee tilannetta, jolloin iltavuorosta puuttui henkilö. Molemmat aamuvuoron kaverit olivat heti halukkaita joustamaan ja tekemään ylimääräisen vuoron. Hyvässä porukassa asiat ratkeavat vaivattomasti, summaa Jere ja ylistää porukkaa vielä ”huippuporukaksi”.

Porukka on tärkein voimavara työssä. Jeren mukaan työmaapäällikön roolissa onkin tärkeä tuntea oma porukka riittävän hyvin, myös yksilöllisesti.
–On tärkeä ymmärtää millä tavalla jokaisen kohtaa, tuumaa Jere.


Lisää ruduslaisten tarinoita löydät täältä:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit