Kestävä ympäristörakentaminen todeksi

Viherympäristöliitto ry ja sen kymmenen jäsenyhdistystä ovat allekirjoittaneet kestävän ympäristörakentamisen (KESY) sitoumukset ja hyväksyneet viheralan eettiset pelisäännöt.


Kestävässä ympäristörakentamisessa merkittävää on rakentamisen paikka ja sen asettamat lähtökohdat, kuten vesiolot sekä maaperä ja kasvillisuus. Rakentamisessa käytettävät materiaalit, niiden tuotanto, valinta ja kierrättäminen ovat myös keskeisiä kriteereitä. KESYn teemoihin kuuluu myös ihmisten ja ympäristön hyvinvointi, energiansäästö, ilmanlaatu ja ympäristön suojeleminen.

Keväällä kartoitettiin, millaisia tavoitteita KESY-toimintamallille voidaan asettaa. Tavoitteet eivät kuitenkaan muutu todeksi ilman käytäntöä palvelevia toimintamalleja, ohjeita sekä esimerkkikohteita. Siksi on todella hienoa todeta, että eri puolilla Suomea on jo käynnissä lukuisia KESY-ideologiaan liittyviä hankkeita.

Nyt ollaan esimerkiksi laatimassa KESY-toimintamallin pohjalta eri ammattiryhmien käyttöön tarkempia työkaluja. Tilaajien, suunnittelijoiden, rakentajien, ylläpitäjien sekä tuotetoimittajien tueksi laaditaan muistilistoja, työohjeita ja lomakepohjia. Nämä työkalut on tarkoitus saada valmiiksi talvikaudella 2017-2018.

KESY-hankkeessa käydään läpi myös lainsäädäntöä: vastaavatko lait, määräykset, ohjeet KESY-toimintaperiaatteita. Viherympäristöliitto tulee tekemään esityksiä tarvittavista lainsäädännön muutoksista. Käytännön ohjeita muokataan, kun huomataan korjattavaa. Näin on jo tehty mm. Elintarviketurvallisuusviraston EVIRAn linjauksiin koskien paikalla tehtäviä kasvualustoja. Korjaukset tehdään sekä Viherympäristöliiton omiin ohjeistuksiin että InfraRYLliin.

Yhtenä omana hankkeena laaditaan käytännön toimijoiden, kuten viherrakentajien, puunhoitajien, julkisen sektorin rakentajien, ylläpitäjien ja seurakuntien käyttöön omavalvonnan suunnitelman malli sekä siihen liittyvät lomakkeet.

Nyt alkaa tihkua myös tietoa KESY-toiminnan kustannusvaikutuksista. Järkikin sanoo, että säästöä syntyy, jos kuljetuksia vähennetään, käytetään paikallisia materiaaleja, kierrätetään ja käytetään uudelleen tuotteita. Päättäjä tarvitsee kuitenkin vertailulukuja KESY-mallien mukaisten ja perinteisesti toteutettujen rakennuskohteiden mukaisista kohteista päätöstensä tueksi.

Ei ole vaikeaa ennustaa, että muutamassa vuodessa toimintamallit tulevat muuttumaan kestävämpään suuntaan.

Seppo Närhi

Pääsihteeri
Viherympäristöliitto ry