E18 valmistuu Hamina–Vaalimaan myötä

32 kilometrin pituinen moottoritie Hamina–Vaalimaa on viimeinen osa E18-moottoritietä, joka kulkee Suomen halki Turusta itärajalle. Keväällä 2018 liikenteelle avattava tieosuus on erittäin mittava hanke – myös Ruduksen kannalta.


Uusi moottoritie tulee korvaamaan Haminasta Vaalimaalle vievän valtatie 7:n. ”Seiskatie” on hyvin tunnettu ruuhkistaan ja vaarallisuudestaan.

Valtatie on kapea ja sen varrella on tiheästi liittymiä. Haminan ja Vaalimaan väliä ajaa päivittäin 6 000 ajoneuvoa, joista 3 500 ylittää rajan. Näistä kolmannes on raskasta liikennettä. Ruuhka-aikoina rajalle muodostuu jopa 30 kilometrin pituisia rekkajonoja.

Tiejaksolla tapahtuu vuosittain keskimäärin kuusi henkilövahinkoon johtavaa onnettomuutta. Liikennekuolemia on tapahtunut joka vuosi vähintään yksi.

Uusi moottoritie rakennetaan valtatie 7:n pohjoispuolelle. Valtatie jää moottoritien rinnakkaistieksi. Moottoritie liittyy länsipäästään Haminan ohikulkutiehen ja itäosastaan Vaalimaan rajalle.

Kunnon laatua kerralla

E18 Hamina–Vaalimaa toteutetaan elinkaarimallilla. Hankkeen tilaajana on Liikennevirasto. Palveluntuottajana toimii Tieyhtiö Vaalimaa Oy, joka vastaa hankkeen rahoituksesta sekä suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Pääurakoitsija on YIT Rakennus Oy.

– Elinkaarimallin sopimuksen mukaisesti tien kunnossapidosta on huolehdittava vuoteen 2034 asti. Jokainen työvaihe on tehtävä kerralla kunnolla, jotta myöhemmin päästään mahdollisimman vähillä korjauksilla. Oleellista on huolellisuus, tarkkaavaisuus ja erityisesti laatu, sanoo siltojen rakentamisesta vastaava työpäällikkö Rauno Häkkänen YIT:ltä.

Suunnitelmat oikeassa järjestyksessä

Rauno Häkkäsen mukaan näin isossa projektissa suunnittelun ja toteutuksen ajoittaminen on usein haasteellista.

– Projektin alussa halutaan aina päästä kiireesti rakentamaan monessakin paikassa yhtä aikaa. Suunnitelmat on aikataulutettu jo tarjousvaiheessa, mutta joskus aikatauluja täytyy muuttaa, jos siltojen rakentaminen toisessa järjestyksessä onkin työmaan kokonaisuuden kannalta parempi.

– Muutoksista huolimatta oikeiden suunnitelmien pitää olla työmaalla käytettävissä oikeaan aikaan, Häkkänen painottaa ja toteaa, että tässä projektissa suunnittelu sujui hyvin.

Valmis työ palkitsee

E18 Hamina–Vaalimaa -osuudelle rakennettiin kaikkiaan 45 siltaa. Rauno Häkkäsen mukaan suurin osa on normaaleja perussiltoja, koska esimerkiksi ei tarvinnut ylittää isoja vesistöjä. Pari siltaa olivat kuitenkin muita vaativampia.

– Sillalla S24 oli huonot perustusolosuhteet. Jossakin kohdin saatiin tuki suoraan kallioon ja toisaalla piti tehdä pitkä porapaalutus. Se silta vaati tarkkaa työnaikaista suunnittelua.

Toinen erikoinen silta on S40, joka on ensimmäinen silta Vaalimaan liikenneympyrästä Haminaan päin. Tilaaja halusi sillasta hyvin näyttävän.

– Silta toteutettiin jännitettynä kotelopalkkikehäsiltana. Vastaavanlainen silta on rakennettu Suomessa viimeksi vuosikymmeniä sitten.

– Rakentaminen tuntui työläältä, mutta nyt jo melkein valmis silta näyttää tyylikkäältä. On palkitsevaa nähdä hieno rakenne valmiina. Kyllä siinä unohtuvat työajan murheet ja ongelmat, Rauno Häkkänen toteaa.

Yli 30 000 kuutiota valmisbetonia

Moottoritien rakentaminen alkoi vuonna 2015. Rudus siirsi Loviisasta Virolahdelle betoniaseman, joka keskittyi vain tämän projektin vaatimiin toimituksiin.

– Yhteensä olemme toimittaneet työmaalle noin 33 000 kuutiota valmisbetonia, josta valtaosa on tarvittu siltoihin sekä yhteen tunneliin, kertoo Ruduksen Itä-Suomen betoni- ja kivimateriaalien myyntipäällikkö Teemu Liimatainen.

Rudus ja YIT ovat olleet yhdessä mukana kahden E18-tieosuuden rakentamisessa jo aikaisemminkin.

– Projektissa oli nyt paljon toisilleen entuudestaan tuttuja ihmisiä ja meillä oli jo yhteiset toimintatavat hanskassa, Teemu Liimatainen sanoo.

– Työt saatiinkin alkuun lentävällä lähdöllä, Rauno Häkkänenkin kuittaa.

Työmaa on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Viimeiset siltojen kansien valut tehtiin heinäkuun alkupuolella, sillat valmistuvat syksyyn mennessä.

Tilaajalla tiukat vaatimukset

Materiaalitoimittajat valitaan hintakilpailun kautta, mutta Rauno Häkkänen sanoo arvostavansa toimitusten varmuutta ja tuotteiden laatua.

Liikennevirasto kiristi viime vuonna omia vaatimuksiaan tuotteiden laadun suhteen.

– Silloissa kaikki valmisbetoni on P-lukubetonia, mikä vaatii poikkeuksellista tarkkuutta jo itsessään. Betonin laatuun kiinnitettiin työmaalla erityistä huomiota, esimerkiksi koekappaleita otettiin paljon. Tämä korostaa luonnollisesti myös betonin valmistajan oman laadunvalvonnan merkitystä, Rauno Häkkänen kertoo.

Häkkänen painottaa myös betonin tasalaatuisuutta.

– Esimerkiksi sillan valussa ei betonin laatu saa vaihdella. Rudus onnistui tässä hyvin.

Elementtejä kolme kilometriä

Rudus toimittaa moottoritien rakentamiseen runsaasti myös betonielementtejä eli törmäys-, antura-, silta- ja pengerelementtejä yhteensä noin 750 kappaletta.

– Toimitukset alkoivat Vaalimaan tunnelin törmäyselementeillä syksyllä 2016 ja ne jatkuvat pengerkaiteiden ja niiden yläosien toimituksilla loppukesään 2017 asti, infratuotteiden myyntipäällikkö Marko Ruotsi Rudukselta kertoo.

Kaikkiaan betonielementtejä on noin kolme kilometriä ja lisäksi noin 800 metriä elementtien korotusosia. Ne kaikki valmistetaan Ruduksen Nurmijärven betonituotetehtaalla.

Vaalimaan tunneliin toimitettiin 252 törmäyselementtiä ja tunneliaukon suulle toimitetaan vielä 18 betonikaidetta. Elementtejä yhteensä oli noin 900 metriä.

Lisäksi toimitetaan:

 • Läpinäkyville meluesteille 107 anturaelementtiä, yhteensä noin 620 metriä.
 • Korotusosallisia pengerkaide-elementtejä 215 kpl. Näiden alaelementtien korkeus on tienpinnasta 1,5 metriä ja niiden päälle asennettavat meluesteen korotusosa-elementit ovat korkeudeltaan metri tai puolitoista. Alaelementit ankkuroidaan teräsputkipaaluilla maahan ja juotetaan elementeissä olevien kolojen avulla juotosbetonilla kiinni. Myös korotusosat kiinnitetään alaelementtiin juotosbetonilla
 • Ruduksen vakiota 2,1 metriä korkeita pengerkaide-elementtejä 163 kappaletta yhteensä 652 metriä.

Yhteistyötä ihmisten kesken

E18 Hamina–Vaalimaa -projektissa on mukana isoja toimijoita kuten rakennusurakoissa usein. Rauno Häkkänen muistuttaa kuitenkin, että ihmiset tekevät työt.

– Ihmisten välinen keskustelu ja kanssakäyminen ratkaisevat, miten hyvin yhteistyö sujuu. Ruduksen kanssa asiat hoituvat hyvin. Jos on jotain huomautettavaa, asia kerrotaan ja tehdään tarvittavat korjausliikkeet.

Häkkäsen mukaan palautteen pitää kulkea molempiin suuntiin.

– Jos esimerkiksi betoniautoilla on työmaalla hankalat ajoväylät, ahtaat kääntöpaikat tai liukasta, siitä tulee kertoa urakoitsijalle. Kaikki palaute on oikeutettua molemmin puolin. Asiat selviävät yhteistyöllä.

E18 Hamina–Vaalimaa -hanke

 • Tilaaja: Liikennevirasto
 • Palveluntuottaja: Tieyhtiö Vaalimaa Oy
 • Pääurakoitsija: YIT Rakennus Oy
 • Toteutus elinkaarimallilla (Public Private Partnership)
 • Palvelusopimus Liikenneviraston ja Tieyhtiö Vaalimaa Oy:n välillä on solmittu vuoteen 2034 asti, sopimuksen arvo on noin 378 miljoonaa euroa. Sopimukseen sisältyvät suunnittelu, rakentaminen, tien kunnossapito ja rahoitus
 • Investointikustannukset ovat kokonaissummasta 265 miljoonaa euroa
 • 32 kilometrin pituinen moottoritie ja siihen liittyviä muita tiejärjestelyjä sekä Vaalimaan raskaan liikenteen järjestelyt
 • 45 siltaa ja yksi tunneli
 • Moottoritien ensimmäinen tieosuus Lelusta Kattilaisiin avautui liikenteelle helmikuussa 2017
 • Koko moottoritie avataan liikenteelle keväällä 2018
 • Viimeinen osa E18-moottoritietä, joka kulkee Suomen halki Turusta itärajalle
 • Ruduksen toimitukset: noin 33 000 m3 valmisbetonia ja betonisia törmäys-, antura-, silta- ja pengerelementtejä yhteensä noin 750 kappaletta eli noin kolmen kilometrin verran sekä noin 800 metriä elementtien korotusosia

Lisätietoja:

Rudus Oy

Myyntipäällikkö Teemu Liimatainen
Betoni- ja kivimateriaalit Itä-Suomi
050 410 8618
teemu.liimatainen@rudus.fi 

Myyntipäällikkö Marko Ruotsi
Infratuotteet
020 447 4356
marko.ruotsi@rudus.fi 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit