Pihasuunnittelijat, tavataan täällä – verkossa!

Verkkosivustot ja -palvelut ovat jo arkea lähes kaikilla aloilla. Verkossa liikkuja haluaa sekä tietoa, hyötyä että iloa. Eri alan ammattilaiset toivovat myös vahvistusta, taustatietoa ja ideoita omiin töihinsä ja ratkaisuihinsa.

Onnistunut piha- ja ympäristösuunnittelu vaatii teknisen ammattitaidon lisäksi myös luovuutta ja uusia ideoita – olipa kyseessä pientalon piha tai kaupunkiympäristö. Toisaalta pihojen parantaminen perustuu usein tarpeeseen ratkaista jokin toiminnallinen ongelma.

Kohdekuvien ja toteutuneiden ratkaisujen selaaminen on hyvä tapa lähteä lähestymään ongelman ratkaisua. Esimerkit herättävät mielikuvituksen toimimaan ja niiden pohjalta lähtee muotoutumaan tavoiteltava lopputulos. Kun kohteen muotokieli ja tyyli on valittu, niin tuotteiden ja toteutustavan löytäminenkin helpottuu huomattavasti. Kuvien avulla on helppo keskustella myös asiakkaan kanssa, mitä lopputulosta tavoitellaan.

Hyödynnä sähköiset apuvälineet

Oman ammattitaitoisen sekä luovan piha- ja ympäristösuunnittelun tueksi voit ottaa käyttöön esimerkiksi nämä verkkopalvelut:

Kotipolku

Kotipolulla oman kodin rakentajille ja kaikille rakentamisesta kiinnostuneille kootusti ideoita, suunnitteluvinkkejä ja tuotevalintaa helpottavia neuvoja betoni- ja kivituotteiden käyttöön.

Palvelu tarjoaa myös helpon ja nopean kanavan tuotteiden hankkimiseen, sillä Ruduksen verkkokauppatuotteet on liitetty Kotipolun sisältöön.

Pinterest

RudusPihan Pinterest tauluissa esitellään monipuolisesti muun muassa pihakiveyksiä, muureja ja reunuksia. Pinterest on helppo ja tuloksellinen tapa poimia ideoita.

Pinterestin monipuolisesta kuvatarjonnasta voi poimia toimivimmat ja mieleisimmät yhdistelmät. Ruduksen edustajat auttavat valitsemaan oikeat ratkaisut, jotta hyvät ja toimivat ideat toteutuvat.

Rudus Piha -blogi

RudusPihablogi keskittyy kivien käyttöön piharakentamisessa. Sivusto auttaa kivien valinnassa, esittelee vaihtoehtoja ja kertoo tuotteiden käytöstä. Tämä auttaa sekä suunnittelijan että asentajan työtä.

Instagram

Rudus Pihan instagram tuo esille monipuolista piharakentamista, ideoita ja kivien käyttöä niin koti- kuin ulkomaisissa kohteissa.

Paljon muutakin asiaa ammattilaisille: esimerkiksi #stormwater antaa kuvia hulevesiin ja niiden hallintaan liittyvistä ratkaisuista ympäri maailmaa.

Facebook

Facebookista Ruduksen maisematuotteet löytyvät RudusPiha -sivustolta. Rudus Lumo ja Rudus Infra täydentävät Ruduksen Facebook-tarjontaa. Facebookissa käymme keskustelua piharakentamisesta, ratkaisuista ja tuotteista.

Rudus.fi, Ruduspro.fi ja verkkokaupat

Rudus.fi -sivustolta löytyy tuotetietojen lisäksi Ideakuvat-osio, jossa esitellään Ruduksen tuotteilla toteutettuja kohteita ja rakenteita. Ideakuvien valikoima mukautuu selattavan näkymän mukana. Etusivulla nähtävissä on koko kuvaston sisältö. Tuoteryhmien ja yksittäisten tuotteiden yhteydessä ideakuvissa näkyy vain näitä tuotteita esittelevät kuvat.

Ammattilaisille suunnatulla ruduspro.fi -sivustolla on tuotetietojen lisäksi alan ammattilaisten kirjoittamia blogeja sekä Ruduksen ajankohtaisia kuulumisia.

Kivikauppa toimii hyvänä tukena tuotteiden valinnassa. Sen avulla voi silmäillä eri vaihtoehtojen hintoja suuruusluokkina. Kauppaa voi käyttää myös pihan kivituotteiden kustannuslaskurina, jolloin tuotteiden hinnan saa laskettua työkohteeseen toimitettuna. Pihakivet ja muut maisematuotteet löytyvät www.kivikauppa.fi -osoitteesta ja kiviainekset www.sorakauppa.fi -osoitteesta.

Kiviasentajan käsikirja

Osana suunnitelmaa ja ratkaisuja mieti, miten alue tullaan käytön aikana ylläpitämään ja huoltamaan.

Koneellinen kunnossapito kannattaa ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Kunnossapitokalusto ja liikennerasitus ohjaavat tuotevalintaa ja asennustapaa.

Kiviasentajan käsikirjaan on koottu kattavasti ohjeita betoni- ja luonnonkivituotteiden asentamiseen sekä hoitoon. Käsikirjassa käsitellään päällysteitä, reunakiviä, muureja, verhousrakenteita, vesikouruja ja pollareita. Kiviasentajan käsikirja toimii myös työselityksen liitteenä.

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit