Ruduksella vastuullisuus on vaikuttavaa työtä ja mitattavia tuloksia

Ruduksen tuore Vastuullisuuskatsaus 2023 kertoo, miten vastuullisuus on Ruduksella yrityskulttuurin ytimessä. Ruduksen vastuullisuustyö on ennen kaikkea käytännön tekoja, joilla saavutetaan konkreettisia tuloksia.

– Vastuullisuus on osa Ruduksen kaikkea toimintaa. Vastuullisuutta ei voi, eikä kannata, erottaa muusta tekemisestä. Kaiken, mitä Rudus tekee, tulee olla vastuullisesti tehtyä, korostaa Ruduksen vastuullisuusjohtaja Terhi Rauhamäki.

Suomen johtavana betonituotteiden ja kivipohjaisten rakennusmateriaalien valmistajana Rudus haluaa olla alan suunnannäyttäjä hiilijalanjäljen pienentämisessä, hiilikädenjäljen kasvattamisessa sekä kierrätysliiketoiminnan kehittämisessä.
– Olemme lähteneet kehittämään työturvallisuuteen, vähäpäästöisiin tuotteisiin, kiertotalouteen ja luontoon liittyviä toimintatapoja jo ennen kuin niitä kukaan on meiltä vaatinut. Rudus onkin alallaan vastuullisuuden edelläkävijä. Vapaaehtoisuus, arvot ja johdon sitoutuminen liittyvät hyvin vahvasti vastuullisuuteemme, Rauhamäki sanoo.

Rudus vastuullisuusjohtaja terhi rauhamäki

Kuva: – Koska olemme kehittäneet vastuullista toimintaa monella saralla jo niin pitkään, on se jo hyvin vahvasti läsnä kaikessa tekemisessämme ja yrityksen kulttuurissa. Haluamme tukea asiakkaitamme heidän vastuullisuuspolullaan tarjoamalla tietoa ja osaamista sekä vastuullisesti tuotettuja rakennusmateriaaleja ja tuotteita. Samalla haluamme olla hyvä kumppani kaikkien muidenkin sidosryhmiemme kanssa sekä tehdä vaikuttavaa yhteistyötä niin rakennusalan kuin muidenkin toimijoiden kanssa, vastuullisuusjohtaja Terhi Rauhamäki kertoo.


Ruduksen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2023 päästöjen väheneminen eteni suunnitellusti, vaikka tuotantovolyymien laskulla oli alentava vaikutus. Toiminnan kokonaispäästöt vähenivät 32 prosenttia vertailuvuodesta 2019.

Teot puhuvat puolestaan

Katsauksessa kerrotaan Ruduksen vastuullisesta toiminnasta ja saavutuksista yritystoiminnan eri osa-alueilla. Kaikista löytyy useita käytännön esimerkkejä.
– Vastuullisuutta edistävien toimenpiteiden tulee olla vaikuttavia. Konkreettiset ja hyvät tulokset ovat mittari sille, että olemme tehneet aidosti vaikuttavia asioita. Oleellisia asioita seuraavat mittarit auttavat meitä ymmärtämään, ovatko tehdyt toimenpiteet olleet oikeita ja vievätkö ne Rudusta kohti haluttua tavoitetta, Terhi Rauhamäki toteaa.

Rauhamäen mukaan toimintaympäristön muutos on ollut valtava viimeisten vuosien aikana.
– Meillä on jo paljon mittareita ja tavoitteita, joita on osattu asettaa oleellisiin asioihin jo aiemmin, mutta on tärkeää myös tunnistaa, mitä vielä puuttuu ja toisaalta mitä olemassa olevia toimintatapoja ja tuotantoon liittyviä prosesseja tulee muuttaa ja kehittää, jotta saavutamme meille asetetut tavoitteet vastuullisuuden kaikilla osa-alueilla.

– Käynnistämmekin tänä vuonna Euroopan kestävyysraportointidirektiivin mukaisen kaksoisolennaisuusanalyysin, jonka tulosten perusteella määritämme toimintasuunnitelmamme seuraaville vuosille, Rauhamäki kertoo.

Betonivalu vihreä betoni hyvinkää logistiikkakeskus 1200x500

Kuvassa menossa Vihreä Betonilla 3 600 kuution suurvalu Keskon Hyvinkäälle rakennuttamalla logistiikkakeskus-työmaalla. Vähähiilinen rakentaminen oli kaikkien osapuolten arvojen mukaista, ja kohteen 50 tunnin suurvalu sujui suunnitelmien mukaan.


Lisätietoja:

Terhi Rauhamäki, vastuullisuusjohtaja
020 447 4090
terhi.rauhamaki(at)rudus.fi

Lataa katsaus tästä:


Esimerkkejä Ruduksen vastuullisuustyöstä vuonna 2023

Koko arvoketju mukaan ympäristötyöhön
Vuoden 2023 aikana arvioitiin omien suorien toimintojen lisäksi arvoketjun toimijoiden luontovaikutuksia.

Suomen ensimmäiset betonialan vastuullisuussertifikaatit Rudukselle
Ruduksen yhdelletoista toimipaikalle myönnettiin kansainväliset korkeat kriteerit täyttävät CSC-sertifikaatit osoituksena vastuullisesta toiminnasta betoniteollisuudessa.

Lohjan betonituotetehtaalla puuhake korvasi fossiilisen kaasun
Tehtaan suorat CO2-päästöt alenevat noin 75 prosenttia uusiutuvan polttoaineen käytön ansiosta.

Monimuotoisuuden ja yhteenkuuluvuuden edistäminen
Muun muassa koulutimme henkilöstöä kattavasti, arvioimme sosiaalitiloja ja ylitämme työehtosopimusten määräykset ei-synnyttävän vanhemman palkallisen vapaan osalta.

Vähähiiliset ratkaisut talonrakentamiseen 
Ruduksen vähähiiliset ratkaisut perustuvat tällä hetkellä CEVO-tuotteisiin, Vihreä Betoniin, muihin vähähiilisiin betoniresepteihin, kierrätettyyn raudoitusteräkseen sekä suunnittelun ja tuoteoptimoinnin etuihin. Hyvänä esimerkkinä Elpo-hormit, joiden CO2-päästöjä on saatu vähennettyä jopa 55 prosenttia.

Koko henkilökunta työturvallisuuden koulutuksessa
Rudus panostaa työturvallisuuskoulutukseen koko organisaatiossa, myös kumppaneillemme.

Lisää vastuullisuuden 2023 kohokohdista löydät seuraavalta sivulta:


RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit