Rauhamäestä Ruduksen vastuullisuusjohtaja

Ruduksen ympäristötiimin esihenkilönä useiden vuosien ajan toiminut laatu- ja ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki on nimitetty vastuullisuusjohtajaksi 1.12.2023 alkaen. Tehtävä on tässä muodossaan Ruduksessa uusi.

Rudus Oy vastuullisuusjohtaja Terhi Rauhamäki

Vastuullisuus on keskeinen osa Ruduksen liiketoimintaa. Olemme ympäristöasioissa, turvallisuudessa ja henkilöstön hyvinvoinnissa alan kärkijoukkoa, ja tätä haluamme olla jatkossakin. Maailma ja rakentaminen ympärillämme muuttuu, ja odotukset kestävän rakentamisen ratkaisuille ovat korkealla. Erilaiset vastuullisuuden vaatimukset kasvavat niin asiakkaiden kuin viranomaisten tahoilta. EU:n lainsäädäntö edellyttää tietojen julkistamista yhteiskuntavastuun ja ympäristökysymysten riskeistä ja mahdollisuuksista sekä toiminnan vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Lisäksi EU-taksonomia tulee vaatimaan kestävyysasioissa läpinäkyvyyttä asiakkaisiin nähden.

Yrityksiä koskevia vaatimuksia ohjaavat jatkossa 2023 voimaan tulleet ¹CSRD-direktiivi sekä direktiiviin liittyvät ²ESRS-standardit. Vastuullisuus- ja kestävyysraportoinnin määrä kasvaa ja vaatii enenevässä määrin perehtyneisyyttä ³ESG-vastuullisuusteemoihin. Uuden nimityksen myötä Rauhamäki vastaa tästä kokonaisuudesta, jotta voimme kantaa vastuumme asianmukaisesti ja läpinäkyvästi myös tulevaisuudessa. 

Lisätietoja:

Rudus Oy
Terhi Rauhamäki, vastuullisuusjohtaja 1.12.2023 alkaen
terhi.rauhamaki(at)rudus.fi
020 447 4090


¹CSRD = Corporate Sustainability Reporting Directive

²ESRS = European Sustainability Reporting Standards

³ESG: E=Ympäristö, S=Yhteiskuntavastuu, G=Hyvä hallintotapa

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit