Turvallisuusviikon anti oli osuvia ajatuksia ja esimerkkejä elävästä elämästä

Rakennusteollisuuden turvallisuusviikkoa vietettiin 8.-12.5. Tärkeän teeman äärellä Rudus kokosi osaltaan osuvat ajatukset ja turvallisuustyön esimerkit jaettavaksi. Poimi parhaat vinkit omaan työhösi!

Milloin olet viimeksi antanut turvallisuuteen liittyvää positiivista palautetta tai tehnyt positiivisen turvallisuushavainnon? Miten palautteeseen tai havaintoon reagoitiin?

Haaste meille kaikille: vahvistetaan oikein tekemistä antamalla positiivista palautetta.


Turvallisuuskeskustelut keskiössä

Turvallisuutta pidetään aktiivisesti esillä toimipisteiden arjessa. Tärkeä osa toimipisteen kehittämistä on henkilöstön osallistaminen sekä haastaminen työtapojen ja olosuhteiden kehittämiseen. Vuosien saatossa olemme lisänneet johdettuja turvallisuuskeskusteluita merkittävästi: viime vuoden aikana toimipisteissämme käytiin yhteensä noin 1000 kpl lähiesihenkilön johtamaa turvallisuuskeskustelua. 

Parhaimmillaan turvallisuuskeskustelut johtavat kehitysideoihin, joilla parannetaan turvallisen työn tekemisen edellytyksiä: Ruduksen tehtaalla keskusteltiin hallin katon rajassa kulkevan massavaunuun liittyvistä riskeistä ja ratkaisuna päädyttiin merkitsemään radan reitti tuotantohallin lattiaan. Hallissa liikkuvat tunnistavat ylhäällä kulkevan massavaunun reitin ja voivat huomioida tämän omassa liikkumisessaan ja työskentelyssään.

Turvavko maalaus 950x500

Turvallisesti tekeminen vaatii rohkeutta pysäyttää

Rutiinityöt sujuvat pääosin saman kaavan mukaisesti alusta loppuun, päivästä toiseen. Turtuminen toisteiselle tekemiselle on inhimillistä ja toimintamme liukuu ajan kuluessa. Aina liukuminen ei tarkoita riskien kasvamista, mutta mahdollista se on.

Jokainen meistä tunnistanee ”kyllä se kestää”, ”ei se putoa” tyyppiset ajatukset, kun olemme halunneet saattaa työn valmiiksi. Puuttuminen edellyttää rohkeutta haastaa ja pysäyttää. Rehellinen suhtautuminen riskeihin, mahdollistaa riskien poistamisen ja niihin varautumisen. Ajatellaan mieluummin niin, että riski realisoituu ja tehdään tarvittavat toimenpiteet ennakoiden ja näin tapaturmat ja vahingot välttäen.

Esimerkki: Ruduksen murskausaseman rintauksessa oli isoja kansikiviä, jotka irrotessaan olisivat voineet osua rintauksen vieressä oleviin syöttökoneisiin ja murskaimiin. Työt keskeytettiin ja reuna tehtiin turvalliseksi pudottamalla kansikivet alas hallitusti ”rammerikoneella”.

Kansikivet 950x500

Hyvällä suunnittelulla kehitetään liikkumisen turvallisuutta

Toimipisteissä on yleensä rajalliset tilat toiminnalle. Hyvällä liikennesuunnitelmalla mahdollistetaan selkeät reitit jalankulkijoille ja liikkuvalle kalustolle sekä varmistetaan riittävät tilat turvalliselle tuotantoliikenteelle, tuotteiden käsittelylle ja lastaukselle. Hyvin suunniteltu ja toteutettu liikennesuunnitelma tekee turvallisuudesta näkyvää ja tuntuvaa monella tavalla.

Liikennesuunnitelma 950x500

Laitteet ja asenteet kohdilleen

Turvallisuustyö tehdään pääosin kentällä: keskustellaan, kysytään ja kyseenalaistetaan.
– Ehdottomasti tämän työn parhaita puolia, oikein ilonaiheita, sanoo Ruduksen työturvallisuuspäällikkö Juha Lehikoinen betonialan 44 vuoden kokemuksella ja toistakymmentä vuotta työturvallisuuden tehtävissä huiman turvallisuuskehityksen nähneenä. 

Lue turvallisuustyön konkarin koko haastattelu sekä vinkit turvallisuustyön kehittämiseen:


Rudus juha lehikoinen 06 950x500


Julkaisut löydät myös Ruduksen some-kanavilta: RudusOy LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Google.

#rudusoy #turvallisuusviikko #rakentavasti @rakennusteollisuus_rt #työturvallisuus #concreteacts 

Turvallisuusvko banner 950x451

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit