Vuoden Hortonomi 2023 on Jaani Turunen

Ruduksen työntekijä Jaani Turunen on saanut Vuoden Hortonomi 2023 -palkinnon. Tunnustuksen jakaa vuosittain Hortonomien Yhdistys ry. Tunnustuksen perusteluissa on huomioitu työ, vapaa-aika ja aktiivisuus viheralan järjestöissä eli valinta antaa arvostusta niin töissä kuin vapaa-ajalla tehdyille toimille.

Vuoden hortonomissa yhdistyy aito kiinnostus luontoon ja työ paremman rakennetun ympäristön eteen. 

Jaani toteaa, että nämä eivät kuitenkaan ole ristiriidassa toistensa kanssa, päinvastoin! Täytyy löytää keinoja tehdä asiat luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin sekä luontoyhteyden kannalta paremmin, jotta kaikki osapuolet voittavat parempien ratkaisujen myötä.

- Täytyy todeta, että täydellisesti suojellun luonnon rinnalla on laaja kirjo ympäristöä, jossa ihminen voi hyötyä monimuotoisuudesta, mutta myös edistää ja vaalia luonnonmonimuotoisuutta omilla tietoisilla toimillaan.

Harjoittelun kautta viheralalle

Jaanin polku viheralalle on edennyt luontevasti askel kerrallaan, osin hyvien sattumusten kautta. Polku on kulkenut lukiosta harjoittelupaikkaan paikalliselle kauppapuutarhalle, jossa hän pääsi näkemään niin lasinalaisviljelyä kuin puutarhakasvien kasvatusta sekä myyntiä ja asiakaspalvelua. Tuon jakson aikana selvisi, että työskentely ulkotilojen ja rakennetun ympäristön kanssa tuntui kiinnostavalta. Luonteva jatko viheralueiden parissa työskentelylle tarjoutui Kuopion ev.lut. seurakuntien hautausmailla, jossa työskentely jatkui parisen vuotta hautaamiseen ja hautausmaiden kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä. Kauppapuutarhajakson aikana tuli vinkki kollegalta Lepaalla Hämeen Ammattikorkeakoulussa tarjolla olevasta maisemasuunnittelun ja -rakentamisen koulutuksesta, jossa opinnot jatkuivat seuraavien vuosien ajan. Opintojen aikana työkokemus karttui mm. viherrakennusyrityksessä pääkaupunkiseudulla.

- Työharjoittelujakson aikana olin enimmän aikaa töissä Korkeasaaressa rakentamassa eläintarhan ympäristöä ja teimme myös eläintilojen maisemointeja. Partakorppikotkat ovat sittemmin lisääntyneet tiloissa, jossa minullakin oli sormet pelissä, ja tämä tuo työlle merkitystä ja yhdistää minut vielä näin vuosien jälkeenkin tähän tarinaan, Jaani muistelee.

Jaanin ura rakennetun ympäristön parissa sinetöityi kouluajan viimeisten työharjoitteluiden kautta Lemminkäisen pihakivimyynnin parissa. - Sillä tiellä edelleen ollaan, Jaani naurahtaa. Jos kaikki työkokemus lasketaan, niin olen ollut kivien kanssa tekemisissä jo hautausmaan ajoista eli reilut 25 vuotta kivistä elämää on eletty, eikä ole tarvinnut katua.

Jaani hortonimi

Töissä pihakivien parissa

Jaanin ammattitaito näkyy nykyisessä työssä Ruduksella monella tapaa. Koulutus, kokemus ja intohimoinen kiinnostus rakentamisen laadun parempaan lopputulokseen luontoa unohtamatta ohjaa tekemistä ja toimii ohjenuorana.

- Kollegojen, suunnittelijoiden ja asentajien kanssa käytyjen keskustelujen kautta toteutukseen valikoituneet ratkaisut ovat ohjautuneet kenties uusille urille. Ja tavoitteenahan on löytää ratkaisuja elinkaaren ja rakentamisen laadun kannalta parempaan lopputulokseen, Jaani tiivistää. Merkittävä osa työtäni on tuotevalintojen ohjaamista ja opastamista, asiakkaiden kohteiden ongelmien ratkaisuun osallistumista ja eri ratkaisumallien hyötyjen pohtimista.

Vapaa-aika kuluu mökkipihalla

Jaanin vapaa-aika kuluu pitkälti omalla mökkipihalla puuhaillessa. Siellä tekemisen keskiössä ovat kasvikokeilut, lajirikkauden suosiminen, hulevesien hyödyntäminen ja monimuotoisuus.  
- Kollegan, sittemmin jo eläköityneen luonnonkiviguru Timo Syrjän mottona oli ’Käytä kiveä jo eläessäsi’, ja tätä ohjetta olen pyrkinyt myös parhaiden kykyjeni mukaan noudattamaan. Kivi on keskeisessä roolissa omassa mökkipuutarhassani, jossa olen hyödyntänyt niin tontin omaa paikallista kiveä kuin tuotteistettuja betoni- ja graniittikiviä.

- Toivon, että oma piha, lähiviheralue ja lähiluonto tarjoaisivat kaikille mahdollisuuksia luontoyhteyden tavoittamiseen. Samalla nämä alueet tukisivat kasvien ja eläinten menestymismahdollisuuksia rakennetussa ympäristössä luonnon rinnalla.

- Toivon, että oma piha, lähiviheralue ja lähiluonto tarjoaisivat kaikille mahdollisuuksia luontoyhteyden tavoittamiseen. 

Arvot samalla viivalla työnantajan kanssa

Koska luonto on ollut minulle aina tärkeä, niin on hienoa, että Ruduksella on luonnonmonimuotoisuuden edistäminen ollut keskeinen osa toimintaa jo reilut 10 vuotta. On luontevaa, että voin mökkipuutarhaa kehittäessäni ja kaikissa muissakin toimissani huomioida näitä samoja asioita, joita Ruduksen LUMO-ohjelmassa edistetään. Työarki ja vapaa-aika ruokkivat toinen toisiaan luonnonmonimuotoisuustyössä, ja hyviä havaintoja ja kokemuksia saa jaetuksi sosiaalisessa mediassa suuremman joukon tietoisuuteen. Koen tämän mielekkääksi ja myös innostavaksi. Uuden oppiminen pitää mielenkiintoa yllä ja tuo merkityksellisyyttä arkeen. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Jaanin vinkit monimuotoisuuden kehittämiseksi:

  • Nurmikoiden muuttaminen istutusalueiksi tai niityiksi

  • Hulevesien hyödyntäminen. Harkituilla toimilla veden imeyttäminen sekä näkyvän veden hyödyntäminen rikastuttavat pihan eläin- ja kasvilajistoa. Samalla tullaan hallinneeksi tulvariskiä, kun vettä ei johdetakaan enää nopeinta ja suorinta tietä pois pihasta. Vesijohtovedellä tehtävä kastelemisen tarve vähenee

  • Puiden ja lajien määrän lisääminen, lisää myös viihtyisyyttä

  • Korkeampi rakentaminen suhteessa matalampaan rakentamiseen säästää maata, jolloin pihoille ja puistoille jäi tilaa.

  • Vihreä ympäristö tuottaa hyvinvointia myös ihmisille ja näiden terveysvaikutusten saamiseksi olisi toivottavaa, että arkiympäristö mahdollistaisi hyödyt meille jokaiselle.

Facebook icon

Turunen on aktiivinen myös somessa: hän hallinnoi “Puutarhamatkailu Suomi” ja “Hulevedet hyötykäyttöön” -ryhmiä Facebookissa. 


Instagram icon

Voit seurata Jaania myös instagramissa @jaaniturunen ja @kasviisukki