Tarkoitus – Mitä Rudus osana ja yhdessä maailmanlaajuisen CRH-konsernin kanssa edustavat?

We stand together to reinvent the way our world is built.

Ruduksen emoyhtiö CRH on määrittänyt yhteistyössä konserniyhtiöiden kanssa Tarkoituksen (engl. Purpose) sisältäen asiat, mitkä ovat maailmanlaajuisesti tärkeitä ja mistä haluamme, että meidät tunnetaan työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden piirissä.

Tarkoitus on yhteinen ohjenuora CRH:n tulevaisuudelle kaikissa konserniyhtiöissä ja niiden toiminnoissa.


Katso Tarkoitus-video:


Tarkoitus on yhteisen toiminnan perusta ja johtotähti

Tarkoitus vastaa kysymykseen mitä merkitsee olla osa CRH-konsernia ja mitä me kaikki yhdessä edustamme.

Tarkoituksen toteuttamisen liikkeelle paneva voima on ollut merkittävä muutos ympärillämme viimeisten vuosien aikana: muutos rakentamisen alalla, yhteiskunnassa ja koko maailmassa. Yhteinen Tarkoitus ohjaa tekemistä ja auttaa sekä selviytymään että menestymään tässä muutoksessa.

–Miten asiat ovat olleet ennen, niin niiden on nyt pakko muuttua. Tämä on ainakin oman Ruduksen työhistoriani aikana CRH:n näkyvin suunnanmuutos. Tarkoitukseen on helppo samaistua ja se on tullut juuri oikeaan hetkeen, toteaa toimitusjohtaja Mikko Vasama.

–Maailma muuttuu ja me muutumme sen mukana. Juuri nyt meiltä tarvitaan tekoja, ja olen varma, että me yrityksenä pystymme vastaamaan haasteeseen. Suunta on oikea ja on todella hienoa kulkea CRH:n muutoksessa mukana, betonituotteiden toimialajohtaja Kimmo Karja kertoo.

Entistä paremmin

Materiaalimme, tuotteemme ja palvelumme ovat keskeinen osa ihmisten arkea ja elämää, sillä ne määrittelevät, miten maailmaamme rakennetaan.

Siksi pyrimme joka kerta parempaan. Ajattelemme, näemme ja keksimme uudelleen rakennetun ympäristön ratkaisuja. Rakennamme koteja, rakennuksia ja infrastruktuuria, jotka kestävät aikaa.

Tarkoitus 2 crhkuva1

“Mitä voimme olla ja mitä tulemme olemaan

Fokus on pidemmälle tulevaisuuteen: CRH yhdessä konserniyhtiöiden kanssa tulee tekemään töitä tulevien sukupolvien, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden sekä kestävän kehityksen eteen.
–Innovaatioita tarvitaan ja ne tulevat korostumaan. Rudus on jo tehnyt paljon ja tekemisemme on hyvällä tiellä. Tulevaisuudessa ilman vastuullisuutta ei ole menestystä ja Rudus haluaa olla tässä entistä vahvemmin edelläkävijä, Vasama pohtii.

Yhdessä uudistamme tapaa, jolla maailmaamme rakennetaan

Suurin vaikutus aikaansaadaan yhteistyöllä. Askel kerrallaan oikeaan suuntaan kulkien, yhdessä kumppanien, asiakkaiden sekä sidosryhmien kanssa, luodaan ratkaisuja ympäri maailmaa. Mutta kunnioittaen paikallisia erityispiirteitä ja yksilöllisiä tarpeita.


Lue lisää | Purpose in English:


Rudus on ollut vuodesta 1999 osa maailmanlaajuista rakennusmateriaalit ja -tuotteet -alalla toimivaa CRH-konsernia: www.crh.com 

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit