Rudukselle Suomen ensimmäiset betonialan vastuullisuussertifikaatit

Ruduksen yhdelletoista toimipaikalle on myönnetty kansainväliset, korkeat kriteerit täyttävät CSC-sertifikaatit osoituksena vastuullisesta toiminnasta betoniteollisuudessa. Ne ovat ensimmäiset Suomessa, koko maailmassa vastaavia sertifikaatteja on myönnetty noin 700.

CSC-sertifiointi (Concrete Sustainability Council) on maailmanlaajuinen sertifiointijärjestelmä, jonka ovat kehittäneet betoniteollisuuden kumppanit Euroopasta, Yhdysvalloista, Latinalaisesta Amerikasta ja Aasiasta. Sertifiointijärjestelmä on suunniteltu auttamaan betoni-, sementti- ja kiviainesyrityksiä saamaan käsityksen siitä, millä tasolla yrityksen toiminta on ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden saralla.

– Ilman vastuullisuutta ei ole tulevaisuutta. Tämä on totuus kaikessa toiminnassa ja nyt entistä korostetummin rakentamisessakin. Rudus haluaa olla vastuullisen toiminnan edelläkävijä, ja CSC-sertifikaatit ovat siitä erinomainen esimerkki, toteaa Ruduksen toimitusjohtaja Mikko Vasama.

Csc sertifikaatti rudus oy kiviaines mäntymäki nurmijärvi

Kuva: CSC-sertifiointi (Concrete Sustainability Council) on maailmanlaajuinen sertifiointijärjestelmä. Se sisältää noin sata erilaista kriteeriä liittyen yrityksen toiminnan vastuullisuuteen. Rudukselle myönnettiin Suomen ensimmäiset CSC-sertifikaatit. Yksi saajista oli Mäntymäen kiviainesalue Nurmijärvellä, kuvassa (vas.) työpäällikkö Per-Anders Lindert ja työmaapäällikkö Harri Rantala.


Läpileikkaus toiminnan vastuullisuudesta

Sertifikaatti sisältää noin sata erilaista kriteeriä, jotka liittyvät muun muassa luonnonvarojen käyttöön, päästöjen vähentämiseen, biodiversiteetin huomioimiseen, kiertotalouden edistämiseen, henkilökunnan turvallisuuteen ja hyvinvointiin, vastuullisiin hankintoihin ja naapuriyhteistyöhön.
– Tärkeänä osana kriteereitä on myös sen osoittaminen, että vastuullisuustyössä pyritään jatkuvaan parantamiseen, Ruduksen ympäristöasiantuntija Heli Kanto lisää.

Sertifikaatti haetaan yksittäisille toimipaikoille. Rudus haki sertifiointia Kivikon ja Tuupakan valmisbetoniasemille sekä Mäntymäen, Kulmakorven, Kulloon, Sandhöjdenin, Talman, Haarumäen, Karhin, Läyliäisen ja Sarvinummen kiviainesalueille – ja niille kaikille se myös saatiin.

Rudus lumo ohjelma viitasammakko kråkö

Kuva: Luonnon monimuotoisuuden huomioiva politiikka yrityksessa oli mukana sertifiointikriteereissä. Vuonna 2022 juhlittiin Rudus LUMO -ohjelman pitkää taivalta ja luonnon monimuotoisuutta, jonka eteen Ruduksessa on tehty työtä yli kymmenen vuotta. Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen Ruduksessa on jo vakiintunut toimintatapa, ja kunnianhimo vie LUMO-ohjelmaa yhä uudelle tasolle.


Sertifiointi sisältää koko betonin toimitusketjun: sementin valmistajat, kiviainesten toimittajat ja betonin valmistajan. Tietylle sertifiointitasolle päästäkseen betoninvalmistuksessa käytettävät pääraaka-aineet, kiviainekset ja sementti, on hankittava CSC-sertifioiduilta toimipaikoilta ja tehtailta.
– Vaikka kriteerit ovat todella tiukat, uskoimme pääsevämme kiviainesalueiden osalta kultatasolle ja valmisbetoniasemien osalta hopeatasolle. Näin myös kävi, Kanto kertoo.

Valmisbetoniasemien sertifiointitasoa on määrittänyt se, ettei toimitusketjun kumppaneiden toimintaa ole vielä sertifioitu.

Ilman vastuullisuutta ei ole tulevaisuutta.

Kiwa sertifioijana

Sertifiointiprosessi aloitettiin Ruduksessa kesällä 2022. Prosessissa oli Rudukselta mukana henkilöitä ympäristö-, turvallisuus- ja hankintatiimeistä sekä henkilöstöhallinnosta. Projektitiimi keräsi näyttöjä CSC-kriteereiden täyttämisestä. Näytöt arvioitiin erilliseen CSC-työkaluun ladattujen dokumenttien ja toimipaikoissa tehtyjen auditointikäyntien perusteella.

Sertifioinnissa Kiwa Saksa toimi sertifioijana ja näyttöjen arvioijana yhteistyössä Kiwa Suomen kanssa. Kiwa tunnettiin ennen nimellä Inspecta, ja se on yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyrityksistä.

Sertifikaatit myönnettiin Rudukselle helmikuun lopussa 2023.

Csc sertifikaatti rudus oy

Hyötyä myös asiakkaille

Sertifikaatit tuovat uudella tavalla näkyväksi Ruduksen vastuullisuustyötä. Ne ovat kolmannen osapuolen antama todistus kestävästi ja vastuullisesti tuotetusta betonista ja kiviaineksista.

Mikko Vasama korostaa, että sertifikaateista on hyötyä myös Ruduksen asiakkaille.
– CSC-sertifikaatti tunnistetaan esimerkiksi BREEAM-ympäristösertifikaatissa, joka on Euroopan johtava rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä. Näin ollen asiakkaamme voivat jatkossa hyötyä aidosti Ruduksen sertifikaateista hakiessaan itselleen esimerkiksi LEED- tai BREEAM-sertifikaatteja.
– Ruduksen koko toiminta on nyt vastuullisuuden kannalta tarkastettu. Saadut sertifikaatit todistavat, että Ruduksen valmisbetoni- ja kiviainestuotteet ovat erinomaisen kestäviä, turvallisia ja vastuullisia rakennusmateriaaleja, toimitusjohtaja Vasama toteaa.
– Yhdessä muun muassa asiakkaittamme kanssa uudistamme tapaa, jolla maailmaa tulevaisuudessa rakennetaan.


CSC-vastuullisuussertifikaatit:


Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki
Rudus Oy
020 447 4090
terhi.rauhamaki(at)rudus.fi


RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit