Rudus: Tiedeperusteiset luontotavoitteet syventävät LUMO-ohjelmaa

Rudus jatkaa rakennusalan edelläkävijänä luonnon monimuotoisuuden turvaajana. LUMO-ohjelmassa on pureuduttu suoran, oman toiminnan luontovaikutuksiin. Nyt tiedeperusteiset luontotavoitteet tuovat tarkasteluun myös toimitusketjut ja eri toimenpiteiden globaalit sekä paikalliset vaikutukset.

Rudus valittiin viime keväänä ainoana rakennusalan yrityksenä mukaan FIBSin ja Sitran järjestämään pilottiohjelmaan, jossa mukaan valitut yritykset pääsivät testaamaan Science Based Targets Network -verkoston (SBTN) kehitteillä olevaa ohjeistoa omien tiedeperusteisten luontotavoitteidensa asettamiseksi. Ohjeiston tavoitteena on vauhdittaa yritysten toimenpiteitä kiihtyvän luontokadon pysäyttämiseksi. Samalla se vastaa tarpeeseen saada työkaluja vaikuttavan ja vertailukelpoisen luontotyön tueksi.
–Pilottiryhmän tapaamisissa perehdyttiin tieteeseen perustuviin luontotavoitteisiin sekä yritysten mahdollisuuksiin soveltaa ja pilotoida tavoitteita omassa toiminnassaan. Yritykset saivat tukea metodien ja työkalujen viemiseen osaksi omaa luontotyötään. Samalla osallistujat saivat valmiuksia sitoutua lähiaikoina julkaistaviin tavoitteisiin ensimmäisten joukossa maailmassa, kertoo Ruduksen ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki.

Rudus lumo  seminaari terhi rauhamäki

Kuva: –SBTN-verkoston jäsenenä voimme varmistaa tekevämme luonnon monimuotoisuuden hyväksi kaiken sen, mitä yritys voi nykyisen, globaalin tiedon valossa tehdä, toteaa Ruduksen ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki.


–Pilotointivaiheen jälkeen Rudus on päättänyt sitoutua varsinaiseen SBTN-ohjelmaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sitoudumme käymään koko arvoketjumme läpi luontovaikutusten tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. LUMO-ohjelman myötä tunnemme jo hyvin suoran toimintamme luontovaikutuksia ja niiden lieventämiskeinoja, mutta hankintaketjujen luontovaikutusten arviointi on meillekin uutta.
–SBTN-ohjelma asettaa meille ihan uusia tavoitteita. Sen avulla sekä kehitämme ja laajennamme LUMO-ohjelmaamme että valmistaudumme tulevan EU-sääntelyn vaatimuksiin, Rauhamäki toteaa.

SBTN-ohjelma asettaa meille ihan uusia tavoitteita.

Pelkkä päästöjen vähentäminen ei riitä

Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ohjaavat Ruduksen toimintaa vahvasti. Se on vielä hyvin poikkeuksellista, sillä FIBSin Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen mukaan biodiversiteetti on edelleen suomalaisille yrityksille vähiten tärkeä vastuullisuusteema ja vain 13 prosenttia tutkimukseen vastanneista yrityksistä pitää luonnon monimuotoisuutta merkittävänä teemana oman toimintansa kannalta.
–Luontokato on jäänyt ilmastonmuutoskeskustelun jalkoihin, vaikka jo pitkään on tiedetty, että ilmiöt vaikuttavat toisiinsa. Kestävyyskriisin näkökulmasta päästöjen vähentäminen ei auta, ellei myös luontokatoa saada pysäytetyksi, sanoo pilottihankkeen vetäjä, FIBSin yritysvastuuasiantuntija Angelina Kuokkanen.

Rudus lumo pro gradu lta viitasammakko 9458
Sbtn   rudus membership promotion 920x500

Kuvat: Kymmenen vuotta sitten käynnistetyllä Rudus LUMO -ohjelmalla Rudus on saavuttanut konkreettisia tuloksia luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi omassa suorassa toiminnassa. Nyt Rudus on sitoutunut kansainväliseen SBTN-ohjelmaan, jossa huomioidaan myös koko hankintaketjun luontovaikutukset.


SBTN-ohjeistoa vastaava ohjeisto ilmastotavoitteille julkaistiin vuonna 2015. Nyt jo lähes 3 000 yritystä ympäri maailman on asettanut tiedeperusteiset päästövähennystavoitteet. Se on yksi keino saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.

SBTN-ohjelman avulla valmistaudumme tulevan EU-sääntelyn vaatimuksiin.

Suuri askel pitkällä tiellä

Terhi Rauhamäen mukaan luontokatoon pureutuvassa SBTN-ohjelmassa ja sen luomassa verkostossa on kyse erittäin merkittävästä asiasta.
– Tämä on taas suuri askel eteenpäin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi. Kun olemme mukana verkostossa, voimme varmistaa tekevämme luonnon monimuotoisuuden hyväksi kaiken sen, mitä yritys voi nykyisen, globaalin tiedon valossa tehdä.
– SBTN-ohjelman tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen aivan kuten LUMO-ohjelmassakin. Kun mittarit ja tavoitteet on asetettu, niitä myös seurataan ja tarvittavia toimenpiteitä tehdään jatkuvasti.

Viime keväänä kerroimme Ruduksen valinnasta 10 yrityksen joukkoon pilotoimaan uutta tiedeperusteisten luontotavoitteiden ohjeistoa. Lue lisää täältä >

– SBTN-ohjelman toteuttaminen tulee viemään meiltä paljon aikaa ja varmasti tarvitsemme myös ulkopuolista apua. Rudukselta työhön osallistuvat ympäristötiimi, hankintatiimi sekä eri liiketoimintojen avainhenkilöitä. Johdon tuki ja sitoutuminen on jälleen ensiarvoisen tärkeää.
– Rudus sitoutui luontokadon estämiseen jo vuonna 2012, kun LUMO-ohjelma perustettiin. Olemme tällä matkalla jo pitkällä, mutta emme lähelläkään perille pääsyä.


Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki
Rudus Oy
050 312 4624
terhi.rauhamaki(at)rudus.fiTeksti: Leena-Kaisa Simola
Kuvat: Ruduksen kuva-arkisto


RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit