Rudus valittiin 10 yrityksen joukkoon pilotoimaan uutta tiedeperusteisten luontotavoitteiden ohjeistoa

FIBSin ja Sitran järjestämässä pilottiohjelmassa mukaan valitut yritykset pääsevät testaamaan ensimmäisten joukossa maailmassa Science Based Targets Network -verkoston (SBTN) kehitteillä olevaa uutta ohjeistoa omien tiedeperusteisten luontotavoitteidensa asettamiseksi. Ohjeiston tavoitteena on vauhdittaa yritysten toimenpiteitä kiihtyvän luontokadon pysäyttämiseksi.

Kansainvälinen Science Based Targets Network -verkosto (SBTN) kehittää parhaillaan yrityksille ja kaupungeille suunnattua ohjeistoa tieteeseen pohjautuvien luontotavoitteiden asettamiseksi. Vuoden 2022 lopussa julkaistava ohjeisto vastaa yritysten tarpeeseen saada käytännön työkaluja aidosti vaikuttavan ja vertailukelpoisen luontotyön tueksi.

Vuonna 2015 julkaistiin vastaava ohjeisto ilmastotavoitteille; ohjeiston avulla jo lähes 3000 yritystä ympäri maailman on asettanut tiedeperusteiset päästövähennystavoitteet.

Yritykset kokeilemaan luontotavoitteidensa asettamista

FIBS toimii Sitran rahoittamana pilottihankkeen toteuttajana Suomessa. Ohjelmaan hakeneista 35 yrityksestä mukaan valittiin kymmenen: Atria, Kesko, Lassila & Tikanoja, Metsähallitus, Paulig, Reima, Rudus, SOK, UPM-Kymmene ja Valio.
Yritykset pääsevät kokeilemaan luontotavoitteidensa asettamista ohjeiston avulla ja näin myös vaikuttamaan lopulliseen ohjeistoon antamalla palautetta kokemuksistaan pilotoinnin aikana.

FIBSin Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen mukaan biodiversiteetti on edelleen suomalaisille yrityksille vähiten tärkeä vastuullisuusteema ja vain 13 % tutkimukseen vastanneista yrityksistä pitää luonnon monimuotoisuutta merkittävänä teemana oman toimintansa kannalta.

– Luontokato on jäänyt ilmastonmuutoskeskustelun jalkoihin, vaikka jo pitkään on tiedetty, että ilmiöt vaikuttavat toisiinsa. Kestävyyskriisin näkökulmasta päästöjen vähentäminen ei auta, ellei myös luontokatoa saada pysäytetyksi,” sanoo pilottihankkeen vetäjä, FIBSin yritysvastuuasiantuntija Angelina Kuokkanen.
– SBTN-verkoston kehittämä ohjeisto luontotavoitteiden asettamiseksi tulee olemaan tärkeä työkalu kaikille yrityksille, jotka haluavat nollata päästöjen lisäksi myös toimintansa negatiiviset vaikutukset luontoon ja varmistaa näin toimintaedellytyksensä myös tulevaisuudessa.

Lähde: FIBS ry tiedote 4.4.2022


Ruduksella otettiin uutinen valinnasta innostuneena vastaan

– Olemme innoissamme ja valmiina aloittamaan näin upeassa porukassa! Yhä kiihtyvä luontokato on mitä ajankohtaisin asia ja tuloksiin päästään vain yhteistyöllä laajalla rintamalla, ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki sanoo ja jatkaa:
– Ruduksella luotiin puitteet ja aloitettiin käytännön työ luonnon monimuotoisuuden eteen vuosikymmen sitten, joten jotain uskomme tietävämme ja mielellämme jaamme omat kokemuksemme sekä opimme itsekin lisää. Syytä on myös juhlaan, sillä luonnon monimuotoisuustyötämme viitoittava Rudus LUMO -ohjelmamme täyttää tänä vuonna jo 10 vuotta!

Rudukselta osallistuu työryhmätyöskentelyyn asiantuntijoita ympäristötiimistä sekä kiviaines- ja kierrätysliiketoiminnasta.


Tutustu lisää:

RudusPro

020 447 711 / vaihde
Rakennusmateriaalit